Naturpakken lokalt - Inspiration

Hvad er der af gode ideer som vi kan arbejde med for at skabe bedre natur i Kolding kommune, det kan både være gode ideer og inspiration fra andre kommuner.

Retningslinjer for parkeringspladser. Flere og flere parkeringspladser i byerne bliver drevet kommercielt af de store parkerings firmaer. Det må som kommune være muligt at stile nogen krav til disse.
Den oplagte er at sørge for at belægningen kan absorbere regnvand, store asfalterede områder er en stor belastning på kloaksystemet.
Derudover er det også muligt at man kunne stille krav om at der skulle være en hvis procentdel af området der var plantet til.

1 Synes om