Natur og miljø

Natur & miljø

Øverst på Alternativets dagsorden er miljømæssig bæredygtighed. Vi skal ganske enkelt ikke belaste jorden, med at vi er her. Vi er ikke hellige, i den forstand at vi bilder os ind, at vi skal leve af insekter og lave tøj af flettede bregneblade næste år. Men vi erkender, at vi bliver nødt til at ændre vores adfærd, så vi ikke bruger af jorden, men lever sammen med jorden. Vores forbrug af ressourcer skal blive mindre og mindre og vores udledning af CO2 skal blive mindre og mindre og vores biodiversitet skal blive større og større. Vi støtter således tiltag, der flytter os i en grønnere retning. Og det gælder på alle niveauer. Vi vil gerne gøre naturforståelse til en integreret del af vores opdragelse af børn, og vi vil gerne eksperimentere med nye, grønnere måder at gøre tingene på.


Importeret fra: https://assens.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/natur-og-miljo