Natur: Beskyt natur og nationalparker

Debatindlæg i Nordjyske, 31. januar 2019 Af Christian Poll (MF, Alternativet) og Susanne Zimmer (folketingskandidat Alternativet, Nordjylland)


Importeret fra: https://nordjylland.alternativet.dk/aktuelt/debatindlaeg/natur-beskyt-natur-og-nationalparker