Når ambitionerne rammes af virkeligheden

Kære medlem af Alternativet Østjylland.

Det er ikke meget, du har hørt fra os, men det er på ingen måde fordi, du ikke er i vores tanker😊
Da vi konstituerede os som ny bestyrelse efter årsmødet i 2016, lagde vi mange planer for, hvordan vi skulle arbejde med fællesskab og frivillighed som en grundsten for Alternativet Østjylland’s bevægelse. Bestyrelsen var vokset til 10 medlemmer, hvilket vi så som en fantastisk mulighed for at gøre lidt mere og andet, end det vi rent vedtægtsmæssigt var forpligtet til.

I løbet af det sidste halve år har 4 medlemmer af personlige og gode grunde valgt at træde ud af bestyrelsen, og vi synes derfor, at tiden nu er inde til at give dig en status på Storkredsbestyrelsens arbejde frem mod næste årsmøde som afholde 2. september 2017.

Vi har på et bestyrelsesmøde den 8. maj 2017 konstitueret os således:

Forperson: Monike Sommer
Næstforperson: Joan Halager-Dam
Kasserer: Anders Mikkelsen
Repræsentant i Politisk Forum: Sarah Roued
Medlem: Ane Liebing
Medlem: Mads Damgaard
Al henvendelse til bestyrelsen foregår fremover på storkreds.oestjylland@alternativet.dk.

Vi har taget den beslutning at frem mod næste årsmøde, tager vi os i Storkredsbestyrelsen af POFO, Årsmødet 2017, videreformidling af frivillige til lokalforeningerne, regionsrådsvalget og lidt hjælp til de sidste lokalforeninger, i det omfang vi har ressourcer til det.
Vi har haft de bedste intentioner og visioner for bestyrelsesarbejdet, men vi er nødt til at prioritere opgaverne hårdt, grundet det forholdsvist store frafald af medlemmer. Vi har valgt at prioritere ud fra en vurdering af, hvad der er realistisk at nå i mål med, med de ressourcer vi har til rådighed. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har konstruktive ideer eller ekstra hænder, som kan hjælpe og understøtte Storkredsbestyrelsens arbejde frem mod årsmødet. Skriv til storkreds.oestjylland@alternativet.dk.


Invitation til årsmødeplanlægning

Hvornår: Den 30. maj 2017 kl. 17.00 – 18.30 på Nørre alle 86, 8000 Aarhus C.

Så er det nu, vi skal i gang med planlægningen af storkreds Østjyllands årsmøde, der bliver afholdt den 2. september 2017.

  • Hvilket fedt sted i Østjylland skal vi være denne gang?
  • Skal vi ha’ workshops? Og om hvad?
  • Hvad skal vi spise og drikke?
  • Skal vi ha’ inspirationsoplæg? Og med hvem?
  • Hvilke gode mennesker kender vi, som vil stille op til bestyrelsen?
  • Hvordan holder vi et årsmøde, der både har plads til vedtægter og aktivisme?
  • Hvordan bliver det både grønt, empatisk, ydmygt, sjovt, gennemsigtigt, modigt og generøst?

Vi har brug for dig, der har lyst til at byde ind med ideer og dig, der har lyst til at følge dem til dørs. Og dig, der har lyst til at møde op på dagen og give en hånd med det praktiske.

Er du interesseret i at hjælpe, så kom til vores arbejdsmøde. Tilmeld dig på FB begivenheden ved at trykke på ”deltager”.
Kan du ikke komme - men har lyst til at hjælpe, så send en mail til Joan fra bestyrelsen på joan.halager-dam@alternativet.dk - så holder vi dig inde i loopet om, hvordan du kan hjælpe.


Østjylland søger familie og venner til at være en del af både det regionale og nationale sundhedsudvalg!

Hvornår: Faktamøde den 30 maj kl. 18.30-20.30 på Nørre alle 86, 8000 Aarhus C.

Om kort tid er der valg til regionsrådet, og ofte er det noget, der går de flestes næser forbi. Derfor inviterer vi dig til en aften med fakta om Regionsrådet og Alternativets nationale og regionale sundhedsudvalgs rolle heri.
Sundhedsudvalget Region Midt’s rolle er at danne netværk og udviklende support for vores regionsrådskandidater samt aktivt udvikle alternativets sundhedspolitik.

Du skal melde dig på banen, hvis du kan se dig selv i et eller flere af nedenstående punkter:

• Jeg interesserer mig for, hvordan vores regionens sundhedsvæsen bliver den bedste udgave af sig selv.
• Jeg brænder for at udvikle politik på det sundhedsfaglige område.
• Jeg har en sundheds-, psykiatri-, eller specialundervisningsfaglige baggrund, som jeg har lyst til at bringe i spil.
• Jeg interesserer mig for fordeling af midler på sundhedsområdet.
• Jeg interesserer mig for regional udvikling helt generelt.
• Jeg har lyst til at hjælpe med at lave valgkampagne.
• Jeg overvejer at stille op som kandidat.
• Jeg vil gerne lave aktivisme i samarbejde med regionsrådskandidaterne.

Tilmeld dig på FB begivenheden ved at trykke på ”deltager”. Kan du ikke komme - men har lyst til at bidrage eller vide mere, så send en mail til Monike fra bestyrelsen på monike.sommer@alternativet.dk - så holder vi dig inde i loopet om, hvordan du kan hjælpe.

5 FAKTA om Regionen og Regionsrådet:

• Regionen er en administrativ enhed med hovedansvaret sundhedsvæsenet, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner i Midtjylland.
• Regionsrådet varetager forvaltningen af regionens opgaver indenfor; sundhedsområdet, psykiatri, social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling.
• Regionsrådet har 41 medlemmer, der er valgt for en 4-årig periode.
• Regionens bruttobudget er på 27,3 mia kr.
• Vederlaget for et regionsrådsmedlem er i 2017 107.534 kr.

Kærlige og grønne hilsner fra
Monike, Ane, Sarah, Mads, Anders og Joan
Storkredsbestyrelsen