Mulighed for flere end to juridiske forældre

Forslagets tekst

Der er i dag mange børn, der vokser op i familier hvor forældrerollen deles af flere personer end de to, der juridisk og formelt er registreret som barnets forældre. Alternativet ønsker at ændre lovgivningen, så det bliver muligt at registrere mere end to juridiske forældre. På den måde vil det blive muligt at skabe et meningsfuldt familieliv for familier, hvor yderligere anerkendelse er relevant og ønskeligt. I praksis kunne en sådan lovændring fungere efter californisk forbillede, hvor man i dag anerkender muligheden for flere end to juridiske forældre.

Udfordring forslaget skal løse

Mens antallet af mangfoldige familieformer har udviklet sig de senere år, har lovgivningen inden for samme område haft svært ved at følge med.

Beskrivelse af forslagspakken

Der findes i dag mange forskellige familietyper i Danmark. Mange lever på tværs af traditionelle forståelser af køn, slægtskab, størrelser, arbejdsliv osv. Derfor er der fra politisk hold brug for en mere moderne familiepolitik, som understøtter og ligestiller en mangfoldighed af familieformer. Vi vil skabe de politiske rammer for, at det i højere grad bliver muligt for alle – både børn, unge, voksne – at indgå i meningsfulde fællesskaber og nærværende relationer, uanset man er single eller en del af en lille familie, stor familie, børnefamilie, kernefamilie, regnbuefamilie eller en helt unik familiekonstellation.
I Alternativet mener vi ikke at vi lovgivningsmæssigt, er fulgt med tiden, i forhold til at favne de mange nye måder man i dag kan indgå i partnerskab og familie på. Vi ønsker at give nye partner og familiemodeller de samme juridiske rettigheder og muligheder som ægteskabet og kernefamilien har i dag.

Potentielle ulemper ved forslaget

Vi ser umiddelbart ingen ulemper ved forslaget, men det kan muligvis være kompliceret juridisk at føre ud i livet.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Meget familie og børnepolitik foregår i kommunalt og lokalt regi og vi tog derfor kontakt til lokalkredsene i januar 2017, men en anmodning om at få input på området. Det samlede familiepolitiske udspil tager udgangspunkt i disse input. Følgende lokalkredse svarede: Rudersdal, Odense, Furesø, Alternativets Lokalforening Østerbro, Sjælland/Lejre, samt en arbejdsgruppe for småbørnspolitik i Alternativet. Der er desuden hentet inspiration fra familiepolitisk netværks katalog og familie- og arbejdskommissionen.
Derudover er Alternativister, der har vist interesse for den familiepolitiske dagsorden blevet inviteret til at deltage i et udviklingsseminar, for at videreudvikle forslag og input fra lokalkredsene.
Forslagspakken er udarbejdet af en tværpolitisk arbejdsgruppe styret af Alternativets folketingsmedlemmer Torsten Gejl (Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører og social- og indenrigspolitisk ordfører) og Carolina Magdalene Maier (familie og ligestillingsordfører).

Hvem har været inddraget

Vi har modtaget faglig sparring, både skriftligt og gennem møder fra: Forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC og University College Copenhagen samt fra det daværende KORA. Derudover er forslagene blevet drøftet med repræsentanter fra Børnerådet, Familiepolitisk Netværk, Kvinfo og LGBT Danmark.

Forslagsstillere

  1. Amalie Villesen
  2. Bjarke Charlie Serritslev
  3. Carolina Magdalene Maier
  4. Irene Juul Vissing
  5. Roger Courage Matthisen
  6. Sarabella Mynte kalsi
  7. Stine Skot
  8. Susanne Pade
  9. Torsten Gejl
  10. Uffe Elbæk

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Spørgsmål: Hvad tænker I?:
Skal man så kunne opsige sig et forældreskab igen?

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.