Mørkøv marked, Lundbeck, Andelsgårde, færre svin og næste møde


Nyhedsbrevet indeholder denne gang:

 • Invitation til Mørkøv Kræmmermarked 28.-30.9
 • Lundbeck – nyt
 • Efterlysning: ledige landbrug - Andelsgårde overvejer at etablere sig i Odsherred!
 • Invitation til demonstration ”Vi vil have færre svin i Danmark” 30.8
 • Invitation til åbent bestyrelsesmøde, Pakhuset 3.9

Kære medlemmer

Vi har brug for hjælp på Mørkøv Kræmmermarked 28.-30.9 til nogle 3 timers vagter på Vores Stand hvor der også vil være både EU og Folketingskandidater samt forskellige foreninger og virksomheder som gør noget for miljøet.

Jo hurtigere du melder dig jo flere tider er der at vælge i mellem med andre ord er det først til mølle.

Kunne du have lyst til at være 3 timer på en stand sammen med andre Alternativer så giv mig lige et ring på 50552255 eller på min Facebook-side

Med grønne hilsner

Jørgen Sørensen, Bestyrelsesmedlem Alternativet Odsherred

Planklagenævnet sætter Lundbecks udbygningsplaner i bero!

Planklagenævnet har foreløbig bremset udvidelsesplanerne for Lundbeck. Nævnet finder det væsentligt, at den konstaterede forurening bliver undersøgt nøjere, før det gives tilladelse til byggeplaner, der kan have betydning for forureningens spredning.

Allerede i februar 2016 lød konklusionen: Jord og grundvand under Lundbeck er forurenet – og det kan stamme fra processpildevand fra Lundbeck. Det er blot først nået ud til offentligheden for nylig. Alternativet Odsherred undrer sig over, at INGEN byrådspolitikere har ytret den mindste bekymring over forureningen, men tværtimod fastholder, at der intet er at komme efter. Heller ikke efter Planklagenævnets afgørelse, der også lægger til grund, at Lundbeck for nylig er blevet klassificeret som blandt de farligste virksomheder i Danmark – det er altså potentielt MEGET giftige sager, vi har at gøre med – har vi hørt om bare et enkelt byrådsmedlem, der er kommet i tvivl. Lundbeck kan i hvert fald ikke klage over manglende opbakning i kommunalbestyrelsen!

FORHÅBENTLIG er forureningen ikke så stor og FORHÅBENTLIG den har ikke spredt sig. Men for Alternativet – og altså også for Planklagenævnet - vejer miljø- og sikkerhedsspørgsmål af den potentielle farlighed, vi her har med at gøre, NATURLIGVIS tungere end økonomi og erhvervshensyn. Det her SKAL undersøges – og bliver det heldigvis også. Vi må takke DN for at have gjort Planklagenævnet opmærksom på sagen. Først i slutningen af 2018 kan vi forvente resultatet af de undersøgelser, der nu bliver sat i gang.

Efterlysning: et skramlet landbrug!

Det spændende initiativ Andelsgaarde.dk, som arbejder for at nedlagte landbrug overtages på andelsbasis, har nu 1000 medlemmer og overvejer at etablere sig i Odsherred. De skal bruge en gård på mindst 2,5 hektar (der skal være landbrugspligt) i så skramlet stand som muligt (så det kan bygges op fælles).
Hvis vi kan skaffe sådan en, som de må leje i 5 år med forkøbsret, så får vi et landsdækkende og højtprofileret biodiversitets-landbrug med masser af fokus.

Kender vi nogen mulige gårde mellem 500.000 kr og 1.2 mio?

Når det nye andelsselskab Levende Landsbyer 4534 amba, der har stiftende generalforsamling torsdag den 30.8 i Hørve medborgerhus kl.19, er stærkt nok, vil det gerne købe og leje ud til Andelsgaarde.

”Vi vil have færre svin i Danmark”

I Danmark blev der sidste år produceret ca. 31 millioner svin. Regeringen har samtidig gjort klart, at den gerne ser en fordobling af den allerede kolossale produktion. Danmark er et af verdens mest opdyrkede lande, hvoraf 80 % bliver brugt til foderproduktion. Yderligere bliver der importeret foder fra Sydamerika fra et areal større end Sjælland.

Miljøforeningen Tuse Næs og NOAH har derfor taget initiativ til demonstrationen ”Vi vil have færre svin i Danmark” torsdag 30.8 kl. 14-16 i forbindelse med fødevaretopmødet ”Better Food for More People”, som afholdes i København.”

Se mere her: Demonstration: Vi vil have færre svin i Danmark

Åbent bestyrelsesmøde mandag den 3.9 kl. 18-21 i Pakhuset, Nykøbing.

Kom og deltag i opstarten af bestyrelsesarbejdet efter sommerferien og vær med til at diskutere, hvor vi skal lægge kræfterne dette efterår.

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden
 2. Besvarelse af konsultativ budgetproces 2018-spørgeskema
 3. Mørkøv Marked – orientering og aftaler
 4. Årshjul – fastlæggelse af datoer indtil næste årsmøde
 5. Orientering fra formand, kasserer og udvalg
 6. Til debat: DerforUffe. Hvilken betydning har det for os?
 7. Opfølgning på Josefine Fock-mødet. Hvad er de næste skridt?
 8. Evt.
 9. Næste møde + medlemsmøde
 10. Referat godkendes

Vi glæder os til at se dig
:green_heart:
Bestyrelsen