Monopoliseringen af offentlige IT ydelser

Mange offentlige IT ydelser monopoliseres ved at udvikling og drift igennem EU udbud tildeles et enkelt stort selskab i flere år, samtidig med at man så kun tilbyder den ene løsning.
Det gælder den offentlige digitale login, den såkaldte Nem-id og e-boks.
Dette er godt for de store firmaers bundlinie, men ikke så godt for borgerne, for konkurrencen på markedet og for udviklingen blandt de mindre firmaer.

2 Likes

Enig, men jeg synes nu at digitaliseringsstyrelsen skal roses for deres arbejde med åbne data, f.eks gennem Grunddata http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata og jeg vil også rose Erhvervs- og Selskabsstyrelsens https://data.virk.dk

1 Like

Jeg mener også, at reglerne for udbud burde laves om. Fx kunne man forestille sig, at digital signatur blev crowdsourcet på mange måder; det er ikke muligt i dag. Og give mulighed for 4. sektor virksomheder.

Min store anke ved privatisering af offentlige it-ydelser er lukketheden og dermed også manglen på indsigt i processerne for borgerne. Personligt er jeg selv blevet hårdt ramt af Nets beslutning om at bruge JAVA til NemID og kommer til at være det i mange år. Vores virksomhed beskæftiger sig med support til private kunder, og JAVA har via inkluderingen af Ask Toolbar inficeret i tusindevis (har jeg skrevet lidt om her).

3 Likes

Helt enig. Det er nok mere hos politikerne - det er svært at forklare perspektivet. Det
undrer mig bare at de såkaldt liberale går ind for den ‘serielle’ monopoliseringspraksis.

1 Like

Underligt nok diskuteres der livligt NemID version 2 for tiden…Hvad med at få version 1 til at fungere, Men det var nu en glædens dag da mine forældre kunne skifte til NemID/JS.

Ask er intet mindre end en skandale…

1 Like

Problemet er jo mere kompliceret end så.
Mht. små virksomheder, så er der jo en hel skov af små virksomheder, der lever af at deltage i hele udbudsmøllen. Beløbene der bliver ‘spildt/brugt’ både på leverandør og det offentliges siden (og som så bliver sendt videre i sidste ende til det offentlige) er signifikante.
Og hele udbuds cirkusset gør det jo ikke billigere for os som borgere eller for de virksomheder der skal bruge offentlige IT service ydelser.
Og jeg har endnu ikke set et offentlig udbud, hvor kvalitet og reel faglighed blev vægtet højere end pris og muligheden for ansvarsfraskrivelse.

Gode eksempler er f.eks. Rejsekortet, som koster en formue, som bliver sendt videre til brugerne, som jo allerede betaler for offentlig transport over skattebilletten.
Et andet godt eksempel er hele CSC hacker sagen. Fordi man som offentlig myndighed har outsourcet til et privat firma, har man jo stadig ansvaret. Man er stadig dataejer, og hele den polemik vi har set i den offentlige debat, burde have været rettet mod den offentlig myndighed der har outsourcet.

Generelt er det fagligheden det er galt med, nem-id og e-boks, hvis de skal eksisterer skal jo være ejet, udviklet, vedligeholdt og drevet af en offentlig IT entitet. Det skal være offentlige IT-faglige personer, der tager de vigtige beslutninger, bevares man kan so outsource al ‘muskel’ arbejdet.
Men den model man bruger i dag, som du også skriver Steen, med lukkede monopol systemer der ikke er offentlig ejede… virker ikke.
Man burde efter min mening aldrig have solgt Kommunedata og Datacentralen men snarere måske omdefineret deres rolle og stille og roligt flyttet tingene fremad.

// Jesper

3 Likes

NemID har udviklet sig til en running gag. Fra min egen erfaring: jeg har arbejdet som it-instruktør i Ældre Sagen, og selv der var 99,9% af spørgsmålene relateret til Java og hvordan det fungerer. At ‘it-analfabeter’ (deres udtryk) skal have en proprietær softwareplatform tvunget ned i halsen for overhovedet at kontakte f.eks. Borgerservice er totalt uacceptabelt (og ja, selvfølgelig havde 10 ud af 10 Ask-toolbar installeret).

Offentlige IT-ydelser burde, som jeg ser det, i så høj grad som muligt undgå at blive afhængige af en lille gruppe “specialister” - og især specialister fra privatsektoren. I teorien burde Gruppe B kunne fortsætte hvor Gruppe A slap, hvis Gruppe A af den ene eller anden grund skulle blive uarbejdsdygtige (og så burde der måske være nogle mekanismer, der kunne sikre at man ikke blot igangsætter en slags race to the bottom). Det samme krav må gælde ved outsourcing - det offentlige skal ikke være afhængige af et bestemt privat firma, fordi man har begået den fejl at benytte deres obfuskerede kode.

Idéelt set burde offentlige IT-løsninger vel så være

  1. Baseret på open source-værktøjer (for at undgå Javagate, og i øvrigt sikre gennemsigtighed, sikkerhed og kompatibilitet med flere platforme)
  2. Ordenligt dokumenteret.
  3. Drevet på offentlige servere (jeg er ikke serverklog så kan ikke lige overskue implikationerne her)
  4. Have klar og transparent ansvarsplacering på hvert niveau

I det hele taget er jeg af den overbevisning at ‘gennemsigtighed’ er et nøgleord - ikke bare når det gælder offentlig IT-struktur, men offentlig virksomhed i det hele taget.

4 Likes

Der sker nu noget:

http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2015/15-03-18-udbud/faktaark-smver.ashx


http://www.udbudslov.dk/#!udbudslov/c236w

Jeg vil samtidig tilføje, at I stil med at alle værktøjer er open source, så skal produktet der leveres også være open source i stil med GPLv3 eller lignende. Det ville give fuld gennemsigtighed, samtidig med at det ville fjerne monopolet fra csc eller kmd. Det ville samtidig tvinge tvinge virksomhederne til at lave det ordentligt fra starten, da evt. dårlig struktureret kode hurtigt ville blive opdaget…

Offentlige servere er dog ikke nogen god ide. Det er lidt som at give alle borgere en nøgle til bankboksen, men jeg tror jeg forstår hvad du mener…

2 Likes

Der er i udbudsreglerne i dag intet til hinder for at man organiserer udbudsprocessen på en måde så den tilgodeser åbne løsninger og mindre firmaer.
Og som huulbaek rigtigt skriver er der nye udbudsregler på vej der i højere grad åbner op for at ordregiver skal dele udbuddene op så flere kan byde (der er dog ret meget gummi i den del).

Sagt med andre ord mener jeg ikke det er en regelændring der er behov for. Det ville formentlig kun betyde mere bureaukrati.

Det der skal ændres er ordregivernes tilgang til hvordan man organiserer udbudsprocessen.
Her er uddannelse og dialog nøgleordene, for ordregiver gør som de gør fordi det er det de kender og det der er sikkert for dem. At det sikre så netop ikke giver et godt resultat viser jo netop at det er på tide at gøre det anderledes.

2 Likes

Jeg kan se tråden her er gammel efterhåndenden, men jeg føler for at dele et par interessante links alligevel.

Storbrittanien har i flere år haft som erklæret mål, at få flere SMEer til at vinde offentlige IT udbud. Det er lykkedes flot, og priserne på offentlig IT er dalet, samtidig med at kvaliteten er øget.'
David Cotterill holdt et underholdende oplæg om IT reformerne derovre på Dansk ITs messe i marts: http://www.slideshare.net/dansk-it/david-cotterill-the-uk-it-reform

Jeg vil også gerne give et shout-out til OS2 fællesskabet. I OS2 går kommunerne går sammen i mindre grupper og finansierer i fællesskab Open Source software. Der er virkeligt spændende projekter på vej, f.eks. OS2 MO, som kommer til at rumme organisationsdata - et marked som KMD, såvidt jeg ved, sidder tungt på gennem opkøb.
http://os2web.dk/
OS2 har en meget aktiv linkedin side, som er værd at følge.

Mvh
Bjørn

2 Likes