Mødemateriale til ekstraordinært årsmøde d. 22. august 2021

Kære medlem,

Nu er der to uger til, at vi mødes til det ekstraordinære årsmøde og opstillingsmøde søndag d. 22. august kl. 11.00. I denne mail får du den endelige dagsorden samt mødematerialet til de to møder.

Vi har en forholdsvis kort dagsorden på det ekstraordinære årsmøde, hvor vi først skal stemme om vedtægtsændringer. Herefter skal vi på opstillingsmødet vælge kandidater til folketingsvalg samt repræsentanter til Hovedbestyrelsen og delegerede til Politisk Forum.

Dagsordenen på det ekstraordinære årsmøde er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Afstemning om vedtægtsændringer
  4. Evt.

Materiale med vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer Storkreds Kbh.pdf (117.7 KB)

Dagsordenen for opstillingsmøde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Valg af kandidater til folketingsvalg
  4. Valg af en repræsentant samt en suppleant til Hovedbestyrelsen
  5. Valg af to delegerede samt to suppleanter til Politisk Forum
  6. Evt.

Materiale med opstillingsgrundlag: Mødemateriale - Opstillingsgrundlag.pdf (2.0 MB)

Zoom-link er både inde på AlleOs-begivenheden og her: https://us02web.zoom.us/j/88482051377?pwd=bUNMOGw0UjRDM3NhZ2VQREVuU1RMdz09. Husk, at du skal være tilmeldt AlleOs-begivenheden for at få stemmeret på mødet! Du finder AlleOS-begivenhede her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4683

Vi glæder os til at se dig!

Grønne hilsner,

Bestyrelsen i Storkreds København

Hvem er opstillet til valg, som folketingskandidater?

Er det svært at svare på?

Du kan se, hvem der er opstillet i marialet med opstillingsgrundlag :slight_smile:

1 Like