Møde om de 0-5 årige på Stevns, strøbyskolen, 5. april kl 19.21.30

Kære Alternativist

Husk vi afholder møde på onsdag om børnenes tarv på Stevns, hvor vi har inviteret:

Giv dit barn en Stemme og BUPL til at komme med indlæg.

Desuden vil vores egen kandidat til kommunalbestyrelsen Niels Hansen, fortælle om vores indfaldsvinkel til emnet.

Derefter vil vi arbejde med de ting som rør sig på området i en forhåbentlig lærerig og kreativ dialog, så vi sammen kan finde frem til gode løsningsmodeller, for alternativet at arbejde videre med i vores politik på området.

Samtidig får I også link referat fra vores senest møde i Stevns-gruppen, så I har mulighed for at følge med i vores aktiviteter.

Med venlig hilsen
Charlotte Agerslet Hansen
Frivillig - Alternativet
Kandidat til kommunalbestyrelsen, Stevns
Referat af møde den 2. april 2017