Møde med folk fra midt og vest

Alternativet i Midt- og Vestjylland

Storkredsens Bestyrelse

storkreds.vestjylland@alternativet.dk

Midt- og Vest den 23. januar 2020

Fællesmøde for lokalforeningsbestyrelser i Midt- og Vestjyllands storkreds

Kære medlemmer af lokale foreningsbestyrelser for Alternativet i Skive, Struer/Lemvig, Ringkøbing/Skjern, Herning, Silkeborg Viborg og medlemmer i Ikast-Brande Kommune

Så går det hen og bliver sensommer, og nu starter arbejdet for Alternativet igen efter ferien. Bestyrelsen for storkredsen har et ønske om et tættere samarbejde mellem lokalforeninger og storkredsen, og inviterer jer derfor til fællesmøder rundt omkring i storkredsen.

Det første møde vil finde sted i Struer mandag den februar kl. 19.00 i Aktivitetscentret Struer Skolegade 5A 7600 og slutter kl. 20.30. Bemærk mødet er flyttet fra Ringkøbing til Struer

Mødet er for alle medlemmer af lokalbestyrelserne og helst mindst en repræsentant fra hver bestyrelse. Det område, hvor der ikke er lokalbestyrelse (Ikast-Brande) inviteres alle medlemmer i håbet om, at der vil møde nogle interesserede som eventuelt på sigt vil lave noget lokalt arbejde.

Det vi kunne tale om kunne være:

a) Kort orientering og spørgsmål fra lokalforeningerne

b) Det kommende årsmøde og opstillingsmøde

c ) Økonomi

d) Strukturforandringer

Der vil være forfriskninger og frugt.

For at danne et overblik over hvem og hvor mange som kommer, er forpersonen forpligtet til at give en tilbagemelding til storkredsen senest fredag den 14. august pr mail: storkreds.vestjylland@alternativet.dk

Årsmøde og opstillingsmøde bliver 21. marts 14.00 i Silkeborg

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Storkredsen i Midt og Vestjylland