Møde i Randers

Kære medlemmer af Alternativet Randers

Det er længe siden I sidst har fået et nyhedsbrev fra denne mail, det
skyldes at der desværre ikke har været de nødvendige kræfter til at
opretholde en bestyrelse.

Meget er sket siden, vi er midt i en global pandemi, som har lagt samfundet
ned og har ændret vores hverdag drastisk. Vi har lært at arbejde og
mødes digitalt. Vi har begrænset vores fysiske omgangskreds. Landsmøder
har været livestreamet. Og så har vi også lige haft 2 politiskleder valg.
Nu vil vi prøve med et møde i Randers, - digitalt, hvor vi vil få et overblik over, hvor mange vi er tilbage, og om vi har mulighed for at få etableret lidt aktivitet i afdelingen.
Alle kan noget, men sammen kan vi mere. Derfor mød op til fællesmødet, og så kan vi sammen finde ud af, hvor vi kan bringe Randers afdelingen hen.
Derfor vil vi meget gerne invitere til et genopstarts møde onsdag d. 10
marts kl. 19:00-20:30 på Zoom.
Link:


Meeting id: 817 9996 5074
Passcode: 955538
Har du problemer med linket kan du kontakte Mads på tlf. nr. 61115799

Dagsorden:
18:50 Møderummet åbner for deltagere.
19:00 Mødet starter.
19.00-19.10 Velkomst og kort præsentation af deltagerne
19:10-19:20 Mads beretter om hvad der sker i storkredsen.
19:10-19:40 Tovholdergruppe og kommende opgaver v. Mads og Anni
19:40-20:00 Etablering af en tovholdergruppe.
20.00-20.20 Tanker for fremtiden – ordet frit.

20:20-20:30 Opsamling og eventuelt.
20:30 Mødet slutter.

Nu er vi jo i et valgår og vi har både kommunal og regionrådsvalg den
16. november. Vi skal derfor inden så længe skal kortlægge, om vi har medlemmer, som kunne have lyst til at være en del af valgkampen på forskellig vis.

I første omgang skal vi lige have et møde, hilse på hinanden og finde en tovholdergruppe, så vi lige så stille kan komme i gang igen.

Vi glæder os til at se jer, og grønne hilsner fra

Anni Merete Holmann Andersen, Randers tlf. 30660141
Mads Damgaard Mortensen, Storkreds Østjylland tlf. 61115799