Møde Franciska og Trine i Hillerød

Kære alle medlemmer i Nordsjællands Storkreds.
Vi har aftalt et møde med Franciska og Trine d 2. dec. kl 15 - 17 i Hillerød.
Mødet er et orienteringsmøde med mulighed for spørgsmål og debat undervejs og er udsprunget af den uro der opstod i efteråret i folketingsgruppen.
Vi er på mange måder kommet videre og der er derfor rig mulighed for at snakke nutid og fremtid i partiet!
Vi håber I er rigtig mange der har lyst til at deltage!
Flere kan mere!
Mødet holdes i Cafeen i Frivillighedscenteret, Fredensvej 12C, i Hillerød.

Vi byder på kaffe/the og en æbleskive undervejs.

På vegne af Storkredsens bestyrelse
Ingrid Olsen