Mød vores nye folkevalgte

Nu er de sidste forhandlinger ude i kommuner og regioner endelig faldet på plads og de sidste konstitueringsaftaler er underskrevet. Derfor har vi lavet en præsentation af alle vores nye folkevalgte, hvor du kan lære dem bedre at kende og se, hvilke udvalgsposter og tillidshverv de har fået.


Importeret fra: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/mod-vores-nye-folkevalgte

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne.

Lokaludvalgene skal styrke nærdemokratiet. De skal gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borger-repræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen.

Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for hele den fire årige valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

Jeg glæder mig til præsentationen af de 12 aternativister, der vælges af vore seks BR-medlemmer til at repræsentere Å - een repræsentant i hvert lokaudvalg.

Se mere her: https://www.kk.dk/artikel/lokaludvalg?nm_extag=et%2Clink%2CCFLB

1 Like