Mød Josephine Fock d.27.oktober i Byens Hus, Mørke

Kære alle

Hermed invitation til åbent medlemsmøde

Alternativet Syddjurs er vært for politisk leder Josephine Fock, som vil fortælle om Alternativet version 2, Alternativets 9 politiske signaturforslag, samt levere et kig frem imod Kommunal- og regionsvalget 2021.

Efter mødet afholder vi ekstraordinær generalforsamling for lokale medlemmer.

Mødet er offentligt og Alle er velkomne!

Tid og sted: Tirsdag d. 27/10. Kl 19-22, Byens Hus i Mørke, Ebeltoftvej 7 8544 Mørke.

Herunder følger desuden referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Mange hilsner
Bestyrelsen

Åbent bestyrelsesmøde 1.oktober 2020.

Deltagere: Kenneth, Sarah, Knud, Lars, Uffe, Jørgen, Line, Mette.

1)Budget 2021

Mette orienterede om det indgåede budgetforlig - et smalt forlig imellem S, SF, Ø og Å.

Mette har skrevet følgende:

“Mit fokus i år var inden forhandlingerne at finde penge til kernevelfærd og bæredygtighed og derfor er jeg glad og stolt over at være med til dette budget. Budget 2021 sætter nemlig i høj grad kernevelfærden på dagsordenen. Det gælder både dagtilbud, skoler og ældre, hvor budget 2021 både går ind og genopretter nogle af de besparelser som vi desværre har været nødt til at gennemføre de sidste par år men også tilfører ekstra penge til områderne. Vi kan altid gøre tingene bedre men det her budget er et godt skridt på vejen!

Jeg er personligt meget glad for at vi tilfører skoleområdet ekstra penge og at vi løbende får løftet alderen for børnehavestart til 3 år. Men det er også så vigtigt at vi har fundet penge til flere varme hænder på ældreområdet - et område som vi ved der kommer endnu mere pres på de næste år.

Vi er i budgetkredsen også enige om at der skal være meget mere medarbejderinvolvering. Det gælder både når skolelederne skal være med til at fordele pengene indenfor tildelingsmodellen og når personalet i hjemmeplejen i meget højere grad skal være med til at planlægge deres arbejdsdage.

I budget 2021 er der også stort fokus på bæredygtighed - på alle planer. Vi har sat penge af til at følge op på Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger. Dette skal gøres i sammenhæng med puljer på alle udvalgsområder og med en nytænkende organisering.

Der er fokus på fortsat udvikling i lokalområderne hvor ildsjælenes og civilsamfundets arbejde bakkes op med ansættelse af en civilsamfundsmedarbejder der skal understøtte det arbejde der laves lokalt.

I forhold til anlæg så har vi i den grad nogle store anlæg der banker på bl.a. i Hornslet hvor der er pres på både skoler og dagtilbud. Men det har været vigtigt for mig at vores allerede eksisterende dagtilbud og skoler løbende renoveres så jeg har presset på at få fremrykket så mange renoveringer som muligt på det område, samt for at vi får en langsigtet plan over områdets ønsker og behov.

Budgetforhandlinger og det spil der foregår der, er altid interessant at være en del af. I år var mit overordnede indtryk egentlig, at vi på tværs af byrådets partier var meget enige om mange ting. Derfor er det super ærgerligt at det her budgetforlig er meget smalt med 14-13. Som jeg ser det så har det store kardinalpunkt har her været en skattenedsættelse eller ej. Det har vi i flertalsgruppen ikke ønsket. Hvorfor mindretallet så valgte at gå synes jeg de skal svare på.”

Budgetforliget kan ses her https://www.syddjurs.dk/nyheder/budgetforlig-styrket-velfaerd-og-oekonomi

  1. Kommuneplan 2020-32

Kommuneplansoplægget har netop været i høring og oplægget kan ses her: https://kommuneplan20.syddjurs.dk

Vi har i Rød-Grøn forum (S, SF, Ø og Å) drøftet oplægget og fundet nogle fælles fokusområder som vi vil have fokus på i det videre arbejde.

Mette har kontaktet gruppeformændene i ovenstående partier angående kommentar til kommuneplan - skrevet af Niels Gyldenlund og Lars Erik Søren - om det skal være et fælles høringssvar, en kommentar i lokalavisen eller ingenting.

Det er nu indsendt som både høringssvar og kommentar i lokalavisen og kan ses her https://www.syddjurs.dk/os2web/service/gf/v1/3ab0837e-c807-eb11-80f8-005056bc70c2

Lars Erik har desuden været med i udformningen af et høringssvar omkring natur som vi bakker op om. Dette kan ses her https://www.syddjurs.dk/os2web/service/gf/v1/ee14c11b-c807-eb11-80f8-005056bc70c2

Forslaget til Klimahandlingsplan har desuden også været i høring - Lars Erik indsender høringssvar på baggrund af os angående CO2-regnskabet omkring især biomasse. Dette kan ses her https://www.syddjurs.dk/os2web/service/gf/v1/ebc47bad-c807-eb11-80f8-005056bc70c2

  1. Stemningen efter landsmødet.

Til sidste bestyrelsesmøde blev vi enige om at tage en bordet rundt om hvordan vi har det efter landsmødet.

De der deltog - virtuelt - oplevede generelt en positiv stemning og masser af energi både omkring politik-udvikling og organisationen. Der bliver kigget fremad og det er vi enige om også at gøre lokalt.

  1. Bestyrelsen fremadrettet.

Tager vi efter den ekstraordinære generalforsamling som har det formål at styrke bestyrelsen.

  1. Mødet med Josephine/ ekstraordinær generalforsamling d.27.oktober i Byens Hus, Mørke.

Uffe finder ud af en annonce og tager kontakt til landssekretariatet. Oplæg til annonce mm. Så vi får den grønne linje. 14.oktober + 21.oktober.

Mette - laver begivenhed på Facebook plus opdaterer alleos, Skriver nyhedsbrev med teksten fra annoncen plus at der står at vi kontakter medlemmerne via telefon indenfor et kort tid for at høre om de har set mødet. Facebook mm når teksten kommer fra Vinni.

Uffe -praktisk.

Kenneth skriver pressemeddelelse.

Generalforsamling til sidst.

Line kontakter og inviterer Norddjurs.

Vinni laver evt noget spiseligt

Lars leder mødet.

Vi mødes kl.18.30. HUSK SPRIT :slight_smile:

Ekstraordinær generalforsamling

Hvem vil gerne stoppe? Kenneth, Lars, Kirsten? Knud kontakter sidstnævnte.

Hvem stiller op?

Sarah

Kontakt til medlemmer: Line Aaen kontakter sekretariatet, spørger om vi kan få en medlemsliste og fordeler medlemmerne imellem Sarah, Kenneth, Lars, Uffe, Knud og Line.

Referatet fra det her møde sendes først til Line, Vinni, Kenneth, Sarah, Knud, Lars og Uffe - for godkendelse plus så vi har alles mailadresser.

Derefter som nyhedsbrev til alle medlemmer.

Skal der finde noget aktivisme sted til mødet??

  1. KV21.

Efter generalforsamlingen skal vi til at have styr på KV21 i forhold til nedenstående spørgsmål.

Hvornår skal vi have opstillingsmøder? Og hvad er ellers proceduren op imod valget?

Hvordan sikrer vi opbakningen til kandidater og evt valgte?