Mød dine kandidater til hovedbestyrelsen fra Storkreds Sydjylland

Kære medlem af Alternativet i Storkreds Sydjylland

Der er valg til Hovedbestyrelsen i Alternativet ved det kommende årsmøde 28. maj i Odense.

I den anledning har vi gjort det muligt at stemme elektronisk på kandidaterne.
Man skal tilmelde sig ved at sende: Fulde navn, medlemsnummer, telefonnummer og adresse til: aarsmoede2016@alternativet.dk
OBS: senest d. 19. maj kl. 16 - DVS. SENEST IMORGEN TORSDAG KL: 16:00

Vi har i Sydjyllands Storkreds 2 kandidater opstillet. Se deres video-presentationer her:

Tina Brixen: - YouTube

Jens-Peter Broberg: - YouTube

Kredsbestyrelsen anbefaler at du stemmer på mindst én, men gerne begge, af vores opstillede kandidater i kredsen.
Udover at de begge er yderst kompetente til opgaven, vil deres valg skabe en mere geografisk-demokratisk sammenhæng i bestyrelsen. Vigtigheden af at have repræsentanter fra alle kredse i Hovedbestyrelsen, kan næsten ikke understreges tydeligt nok. Især i en mindre medlemstung kreds som Sydjylland.
Vi håber meget at du vil benytte din elektroniske stemmemuligheden, for at støtte op om Alternativets engagement i din lokale storkreds.

Link til mere info ang. afstemningen og årsmødet generelt: http://alternativet.dk/arsmode2016/

Ydermere er Amalie Kristiansen ved at lave en spændende undersøgelse af Alternativets medlemmer.

Jeg er i gang med mit speciale på Statskundskab på Københavns Universitet, hvor jeg beskæftiger mig med medlemskabet af Alternativet. I den forbindelse er jeg meget interesseret i at undersøge, medlemmernes eget syn på medlemskabet. Derfor håber jeg, at du vil bruge 10 minutter på at besvare mine spørgsmål, der handler om dit medlemskab af Alternativet.
For at deltage i undersøgelsen skal du klikke på dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=63692S2L3635

På forhånd tak for hjælpen.

Kærligste hilsener
Bestyrelsen Sydjyllands Storkreds