Mira issa bloch - Aspirant til posten som politisk leder for Alternativet

MIRA ISSA BLOCH - ASPIRANT TIL POSTEN SOM POLITISK LEDER FOR ALTERNATIVET

Vi er trådt ind i et nyt kapitel, og Alternativet skal nu vælge den rette leder, der kan lede Alternativet Ind i en ny tid. Jeg stiller mig hermed, såfremt jeg får tillid og opbakning, i spidsen for næste step i Alternativet.

Alternativet er og skal forsat være et forandrings- og ”first mover” parti. Vi skal forandre på mange planer og på mange politiske områder. Vi skal langt fra kun være grønne, men vi skal bestemt være MEST MULIGT grønne. Alternativet skal være det parti, der evner at have det store overblik og sætte dagsordener på alle de områder, der er brug for. Vi skal i Alternativet sætte en empatisk og kærlig sommerfugleeffekt i gang på alle de områder, der er nødvendige.

Vi er det eneste parti, der fuldstændig har forstået, at den tid vi står i kalder på en total omvæltning af mange dele af samfundet. Vi har ikke kun forstået det, vi har også den politik og de løsninger, den vilje og det mod, der skal til for at ændre det. Vi er nødt til at tage denne opgave på os, ellers vil samfundet og naturen bryde sammen, stykke for stykke, og vi vil blot stå fortvivlede og se på. Det er allerede i gang med at ske lige nu, i dette øjeblik.

Alternativet er og skal forsat være det parti, som har det grønne højest på dagsordenen. Det skal vi, fordi det ER det vigtigste. Jeg mener, vi skal erkende og acceptere, at grøn omstilling kommer til at koste på vores levestandarter. Det væsentlige er dog, at det ikke skal være dem, der har mindst i vores samfund, der skal betale regningen. Det skal være de rigeste og forurenerne, der betaler. Vi skal derudover have gang i de grønne obligationer, og så skal det være billigst at tage det gode grønne valg.

Den dagsorden, jeg mener er den næstvigtigste for Alternativet, er vores trivsel i Danmark.
Mit mål er, at vi i Alternativet skal forandre Danmark til et land, som ikke er med til at skabe stress, depression, racisme, meningsløshed, ensomhed, børn med diagnoser, præstationskultur, hjemløse ofre af jobcenteret, psykisk syge og meget mere. Jeg er uforstående overfor, at vi som samfund bare kører derudaf i en rille, der bare bliver dybere og dybere og gør flere og flere mennesker syge, sårbare og ulykkelige. Det er som om, vi som samfund har accepteret den præmis, at vores samfund på mange områder er meget dysfunktionelt. Vi bruger mange penge på at symptombehandle i stedet for at tage fat om roden. I Alternativet har vi både vores værdier og politik, som kan forandre til et Danmark i balance. Det er bl.a. 30 timers arbejdsuge, kontanthjælp uden modkrav, minimumsnormeringer, mindre fokus på karakterer, ”housing first” til hjemløse og meget mere. Jeg vil som politisk leder stå i spisen for, at Alternativet sætter al den politik vi har, som styrker vores trivsel, meget mere i spil, og at vi videreudvikler på området.

Nogle af mine øvrige poltiske mål som politisk leder vil være, at vi som folkevalgte skal stille mange flere politiske forslag. Vi skal desuden sætte større fokus på, at vi er et frihedsparti, og at vi adskiller os væsentligt fra socialistiske partier. Jeg mener desuden, at vi skal have fire bundlinjer i stedet for tre, og at den fjerde skal være en demokratisk bundlinje.

Jeg har også konkrete bud på, hvordan vi internt videreudvikler vores samarbejde og organisation i Alternativet. Det er nemlig vigtigt, at i vi højere grad får en organisation, hvor der ikke er langt fra top til bund, og hvor vi har endnu mere gennemsigtighed og medlemsinddragelse. Landsmøder skal i højere grad handle om at høre medlemmernes mening og give mulighed for, at de er med til at sætte retning i Alternativet. Vi skal i højere grad bruge digital afstemning, hvor alle medlemmer får lov at give deres stemme til kende og være med til at bestemme. Vi skal også selv have et borgerting, hvor medlemmer fra Alternativet sidder. På den grønne gang skal vi i samspil med medlemmer, foreninger og de mennesker, politikken berører, køre månedlige skiftende politiske temaer. MF´ere skal desuden også både have deres egen dagsorden med den politik, de pt. sætter fokus på, og de skal inden for deres politiske ordførerskaber sætte fokus på det et flertal af medlemmerne finder mest vigtigt.

Det ligger dybt i mit DNA at involvere, facilitere og bygge mennesker og organiske systemer op. Vi står over for et sejt træk nu! Jeg ved, at tiden er kommet til at ranke ryggen, lade enhver mistro og kritik prelle af, og sammen skridt for skridt gøre det, vi ved, der skal gøres. Vi skal være stolte af ”Vores Alternativ” for det er der alt mulig god grund til. Vi har nemlig i Alternativet et fuldstændig fantastik politisk fundament. Et fundament baseret på vores værdier – manifest – debatdogmer – politiske sigtepunkter - fuld finansieret finanslovsforslag - vores poltik og meget mere. Jeg tror, at vi i Alternativet har al mulig grund til at tro på, at vi kommer til at få et kæmpe comeback. Det tror jeg pga. af vores fantastiske fundament, fordi vi ubetinget sætter mennesker og jorden højest, og fordi vi er klar til at gøre alt, hvad der er nødvendigt lige nu.

Jeg beder hermed om jeres tillid. Vi kender målet, den direkte kurs er sat og jeg kan gå forrest samtidig med, at jeg stadig er en del af flokken. Jeg er stålsat og fleksibel på én gang. Sammen er vi stærke. Alle bidrag er lige vigtige. Vi har blot forskellige roller. Mod, handlekraft og vilje samt et hoved der kan analysere og se klart er det, der skal til, som jeg ser det. Jeg stiller mig således, med jeres tillid og opbakning, i spidsen for Alternativet. Af :green_heart: tak

10 Likes

Hej Mira
På Facebook hvor du har delt dette skriv, benævner du flere steder i teksten Alternativet som ny tids parti.
Hvad står det for? Tænker du en bestemt filosofi, religiøs retning eller lign. ind i det?

Hilsen Hanne.

Hej Hanne

Nej bestemt ikke. Jeg mener tværtimod at vi skal ligge meget mere vægt på vi er et friheds parti, hvilket jeg også skrive. Kort og godt mener jeg at vi er nytids parti, fordi vi ser vores udfordringerne lige i øjnene og er parat til at handle på dem lige nu. Men også fordi at vi generelt gør og ser anderledes på tingene. Vi vil en ny politisk kultur. Vi vil et andet andet Danmark. Vi ønsker mere fokus på væren en vækst. Vi er klar på at sætte vores forbrug ned og meget mere.

Hanne_Stender_Damkja

      [Hanne Stender Damkjær](https://dialog.alternativet.dk/u/hanne_stender_damkja)

      Medlem
    29. December

Hej Mira

På Facebook hvor du har delt dette skriv, benævner du flere steder i teksten Alternativet som ny tids parti.

Hvad står det for? Tænker du en bestemt filosofi, religiøs retning eller lign. ind i det?

Hilsen Hanne.


Besøg emnet eller svar på denne email for at svare.

Klik her hvis du ikke længere vil modtage disse emails.

1 Like

Er der en administrator til stede, der kan redigere spørgsmål og svar, så de kun kommer en gang💚?

Jeg vil straks gå ind og være stiller for dig💚

Kan du bruge Rasmus Fogeds “kompetenceoverskrifter” fra tråden om “politisk leder” og fortælle, hvordan du ser dig selv under hver overskrift?

Se her hvordan: https://alleos.alternativet.dk/handbook/view/590

1 Like

Hej Hanne!

I invitationen til 1.februar, er der et link. Det findes også på alternativet.dk.

1 Like

Det er jo ikke hvad jeg personligt syntes når Alternativet skal sige sin holdning til et svært emne. Det vil jo være Alternativets fælles holdning. Med den og masser af gode medearbejder i ryggen vil det være helt ok for mig.

5 Likes