Mindre trafik i byerne redder menneskeliv og miljøet!

Berlingske(1) bringer desværre en yderst fordrejende overskrift, men de har lykkedes med indholdet. @K_Koebenhavns medlem af borgerrepræsentationen Fanny Broholm fortæller:

“I stedet for at skrue op for det trafikale pres på byen efter coronakrisen bør vi bruge krisen til at undersøge, hvordan vi kan udnytte arealet i byen bedre. Det skal komme bæredygtige transportmidler som cykler til gode. Sådan sænker vi den sundhedsskadelige påvirkning, der kommer fra fossile brændsler i byen,”

Denne strategi arbejder andre storbyer som Haag, Bogata og Milan også med(3), da coronakrisen og klimakrisen har gjort det klart, at mængden af trafik er utrolig sundheds- og klimaskadelig.

Jævnfør Det Nationale Center for Miljø og Energi har coronakrisen og den faldende trafik bidraget til 60.000 færre sygedage og 80 færre for tidlige dødsfald i år.(2)

Alternativet Aarhus’ byrådsmedlem Liv Gro Jensen Alternativet forslog tidligere en Grøn Trængselsring, som kunne sikre: Et sundere miljø for mennesker og børn i byen, samt bidrage til at vi får stoppet klimakrisen, men denne ide blev desværre skudt ned af de fleste partier, undtagen SF Aarhus.

Lad os udnytte coronakrisen til at sadle om, lad os udnytte coronakrisen til at skabe en sundere fremtid, og lad os udnytte coronakrisen til at skabe en #GrønGenstart af Danmark: For miljøet og for mennesket.

2: https://bit.ly/35XaxUi
1: https://bit.ly/2T16m4m
3: https://bit.ly/2LlA14a

#FannyBroholm #GrønTrafik #Klimahandling #AlternativetAarhus


Vi håber, at du finder, hvad du søger, ellers er du altid velkommen til at kontakte os!

Dialog // Alternativet_Aarhus
Hjemmesiden // aarhus.alternativet.dk
AlleOs kalender // Kalender, Alternativet Aarhus
Facebook // Alternativet Aarhus, Facebook
Instagram // Alternativet.Aarhus
Linkedin // Alternativet Aarhus

Grønne hilsner, Alternativet Aarhus :green_heart: