Mindre sundheds- og klimaskadelig bilos i Aarhus, indfør en grøn trængselsring! 🌿

Grundet corona-virussens forfærdelige hærgen i Danmark, så er antallet af forurenende biler og andet transport i byen faldet markant. Parallelt med trafikkens fald er luftforureningen i Aarhus også faldet med cirka 1/3, dette er en yderst positiv nyhed. Selvom vi er begejstret for den renere og sundere byluft, så forventer vi desværre, at den sundheds- og klimaskadelige transport vil vende tilbage.

For at minimere den sundheds- og klimaskadelige bilisme, som tilstopper Aarhus’ gader, så foreslår Alternativet Aarhus en grøn trængselsring rundt Aarhus.

Den grønne trængselsring har blandt andet følgende fordele:

:dollar: En forurenings- og trængselsafgift som kan bruges på grønne elektriske ledbusser, der har samme kapacitet som 50 biler, hvis der gennemsnitligt sidder 2 personer i hver bil. Kigger I jer rundt i myldretiden, så sidder der dog sjældent mere end 1 person i hver bil.

:earth_americas: Mindre forurenende transport, hvilket hjælper os i mål med CO2-neutralitet i 2030.

:hospital: Færre sundhedsskadelige NOx-gasser i Aarhus, hvilket forlænger levetiden for aarhusianerne.

Mindre sundheds- og klimaskadelig bilos i Aarhus, indfør en grøn trængselsring! :herb:

1 Synes om