Mindre stat, mere samfund

Slagordet: “mindre stat, mere samfund”
Er altså et anti-alternativt samfund, en natvægter stat.
Der er noget selvmodsigende i partiet.

Det problematiske ved en stor stærk stat er manglen på borgerinddragelse.
Og årsagen til manglen på borgerinddragelse er New public management (NPM)

1 Synes om

Personligt mener jeg aldrig der har været større borgerinddragelse end tidligere, og vilje til det i administrationen (her tænker jeg mest på kommunerne og regionerne), så mindre stat mere samfund lyder ikke så dårligt i mine ører som det ellers gjorde til at begynde med.

1 Synes om

Jeg tror, at der med sloganet menes: Mindre kontrol, mere indflydelse.

Jeg tror, at din udlægning er korrekt, og jeg haaber ikke, at politikken bliver valgt fra på grund af sloganet…

1 Synes om

Det er altså fjollet at partiets sloganer er taget fra andre partier og ingen ved hvad de betyder.

Dette er ikke alternativt. Mere selvdestruktivt.

Jeg tegner på ingen måde partiet, og synes også det er “fjollet” at remixe LA, men her er hvad partiet selv skriver: https://alternativet.dk/valg-tema/#mindre-stat-mere-samfund

Mindre stat, mere samfund – for tillid og frihed

  • Borgerdrevne forslag i Folketinget
  • Sæt de offentlige institutioner fri
  • Aktivér den fjerde sektor

Alternativet tror på, at alle i Danmark er ’Christiansborgere’. Vi vil skabe et mere involverende demokrati, hvor enhver, der kan skaffe 50.000 støttere til sit forslag, kan stille dette direkte til Folketinget. Kontroltrangen skal afløses af mere tillid til institutioner og medarbejdere, så fx ledere, lærere og pædagoger får mere tid til kerneopgaverne. Vi vil fjerne barriererne for en ny, bæredygtig fjerde sektor, der samler og bruger det bedste fra den private, den offentlige og den frivillige sektor i nye, tværgående samarbejdsformer.

SF har brugt samme slogan: Mere samfund, mindre stat | Information

For mig virker det indlysende, at en stat ikke er meget værd uden en stærk og klog civilkultur. Staten bør give de bedste rammer for den kultur, men ellers blande sig så lidt som muligt. Desværre er denne diskussion en af de mange, det efterhånden er næsten umuligt at få tilbage på sporet

1 Synes om

Den nåede aldrig et spor :wink:

1 Synes om

ps. jeg er i øvrigt enig med dig, og jeg kunne godt tænke mig at få en forklaring på det valgslogan, jeg har ikke formuleret det, og det virkede som sagt som en morsom parafrasering af LA, ikke just konstruktivt.

Det er egenligt lidt ærgeligt, for det er en vigtig diskussion.

Jo mere stat vi har, jo mindre frihed ender vi med at få. Men hvis vi har for lidt stat kan dem der ikke kan klare sig selv bare gå til.

Hvordan finder vi den bedste balance?

1 Synes om

Jeg synes det handler om personligt ansvar, så vi kan jo starte med at diskutere hvorfor vi egentlig skal have en stat.

Ting som sundhedsvæsen på det højteknologiske niveau vi befinder os på i dag tror jeg f.eks. det bliver svært at have uden en stærk centralorganisation som vi jo kunne kalde en stat.

1 Synes om

Ideelt set er alle ansvarlige for sig selv. Så behøver vi ikke nogen stat, eller at nogen skal bestemme over andre. Det er en tanke jeg godt kan lide; også kendt som anarki.

Desværre virker anarki efter min mening ikke i virkeligheden for grupper større end et par hundrede mennesker.

I det samfund vi har i dag er der brug for en central enhed der tager sig af dem der for eksempel er syge, og ikke kan klare sig selv ved hjælp fra familie og venner. Om man kalder denne centrale enhed kommune, region eller stat har efter min mening ikke den store betydning.

Men vigtigt for mig er at centrale myndigheder har så lidt magt som muligt for at de kan udføre deres funktion. Og at den magt de har er så decentral som muligt, så jeg kan godt lide vi har både kommuner, regioner og stat.

Desværre vil enhver organisation forsøge at få mere og mere magt, og især stat og kommuner har i dag fået mere magt over borgerne end godt er efter min mening.

1 Synes om

Efter min mening er det et supergodt slogan og en af grundende til, at jeg meldte mig ind i Alternativet. Jeg mener, at et moderne politisk parti nødvendigvis må være meget bevidst om, hvor stor en del af det, vi kalder politik, der består af - og bør bestå af græsrodsbevægelser og andre borgerinitiativer. Alle borgere i et samfund er politiske dyr - ikke kun de, der kalder sig politikere. Staten er et vigtigt fundament for borgernes udfoldelser - men det bør være de politisk bevidste borgere, der definerer statens karakter. Ikke staten, der bestemmer borgernes karakter.

2 Synes om

hvis er er noget som jeg ikke forstår, så ved jeg af erfaring at så er der 90% af befolkningen som ikke forstår det. Og stemmer på DF i stedet for på alternativet. Had det er da nemt at forstå.