Mindfulness til Alle

Forskningsbaserede mindfulness-programmer har meget positiv effekt på en lang række lidelser og er bla. godkendt i England under sygesikringen. Programmerne har gode resultater ift. opmærksomhed, indlæring, trivsel, og inklusion. Et nyt projekt er i gang i Danmark som jeg er iværksætter på.

Mindfulness i bevægelse. Cirkeldans, meditative danse som kan bruges i bl.a. patientforeninger. Cirkeldans med demente har jeg erfaring med… Dansen har samme effekt som nævnes for Mindfulness. Jeg vil gerne udveksle erfaringer og være med til at videreudvikle det.