Mere Sex i baghaven

Mere SEX i baghaven
Historien om bierne og blomsterne

Siden 1950’erne er vores landbrugsland blevet mere og mere fattigt på plante- og dyrearter. Mange gærder og hegn er fjernet, vandløb rettet ud og vådområder drænet. Gødningsformerne har ændret sig, og landbruget er blevet afhængig af sprøjtemidler. Resultatet er langt færre vilde arter. Det kalder vi monokultur.

Overraskende betyder det, at vores haver er gået hen og blevet det sted, hvor der er flest dyr og planter – det sted, der har størst artsdiversitet.

Undersøgelser tyder på, at op mod 80 % af insektmassen er forsvundet siden 1989. Og siden 1970 er omkring halvdelen af jordens vilde arter forsvundet. Skal vi genskabe den artsrige natur, skal vi igennem Roskilde gøre det muligt for insekter og vilde dyr at kunne bevæger sig igennem vores haver og naturområder.

Haveejere har derfor et stort ansvar for at sikre levesteder for de vilde planter og dyr.

Her er 6 gode råde til livet i din baghave, så insekterne og fuglene kan formere sig. Du kan sørge for:

At der er planter og træer, som blomstrer året rundt – selv i vintermånederne. Plant varieret!
At der i din have er mange danske arter, og som derfor naturligt passer sammen med andre organismer (insekter, fugle, svampe m.m.).
At du vælger vild blomsterarter og ikke forædlede og hybrider. Køb botaniske løg. De har ofte den bedste pollen- og nektarværdi, som insekterne foretrækker.
At din have fx har en god kombination af følgende:
Aldrig at bruge sprøjtemidler eller lignende i haven:
a. Erantis og Krokus – tidlig blomstring og god nektar for bier

b. Frugttræer – æble-, pære og kirsebærtræer

c. Bærbuske – jordbær, blåbær og stikkelsbær (blomstrer tidliget), solbær, brombær og hindbær.

d. Hvidtjørn og pil

e. Asters – lang blomstringstid. Solhat og Tidsler

f. Lindetræer

g. Krydderurter: Salvie, timian, merian m.v.

At der er områder med tæt beplantning, skygge og gode skjulestæder for havens vilde dyrearter.