Mere kunst og kreativitet på skolerne - tak!

Kunst opfattes tit som elitær. Intellektuel. For de få. Men det er en udbredt misforståelse. Kunst rummer adgang til det skønne, det skabende, det skæve for alle mennesker. Alle kan få glæde af kunsten, det kreative - og jo før man kommer igang, jo bedre.
Desværre bliver der færre og færre timer i skolen til kunst, musik, teater, sløjd, håndarbejde fotografi mm. Det er tankevækkende, når man tænker på, hvordan erhvervslivet “skriger” efter innovative unge. Kreative unge. Den nye Lars von Trier. Den nye Arne Jakobsen. Den nye Bjarke Ingels.

Jeg synes, Alternativet. skal satse mere på kunst og kultur. Det er for eksempel vigtigt at tydeliggøre værdien af det kunstneriske arbejde i skolerne, så der kan blive flere timer til de kreative fag. Ikke kun for at lære børnene at tegne og spille musik m.m., nej, i lige så høj grad fordi det stimulerer deres hjerner til at være kreative ALLE steder.
Eleverne kunne med fordel arbejde mere konkret med “kreativitet”, så det blev en mere naturlig del af hverdagen. Måske skulle man overveje at etablere et nyt fag, hvor man undersøger og tester, hvad det vil sige at være kreativ. At være skabende.

Alternativet kunne argumentere for, at der skal være “Kunst-ambassadører” i skolerne, som tilegnes midler der giver dem mulighed for at demonstrere, hvor udviklende kunst kan være for elever, ansatte og alle der færdes i og omkring skolen. Denne indsats kan så naturligt brede sig til andre områder i samfundet.
Kunsten skal ikke ophøjes, snarere ned på jorden, hvor alle kan få glæde af den, og “Kunstambassadørerne” kan passende udvikle tværfaglige forløb. F.eks. kunst og matematik…! Disse forløb kan afsluttes med konkrete produkter, der anskueliggør at kunst ikke (kun) er højtravende volapyk - men kan anvendes på mange niveauer, og udvikle elevernes naturlige forståelse for kreativitet.

Lad os få kunsten og kunstfagene ind i skolerne igen - for alvor. Alternativet kan gå forrest og gøre det til en mærkesag, og vise hvordan kunst spiller fint med de traditionelt store fag som dansk, engelsk og matematik.
Vi har i Danmark en stærk kunstnerisk historie og tradition. Vi bør anvende den viden, og vise at kunst og kreativitet skal have mere plads i børn og unges hverdag, så de konstant udvikler deres kreative sanser.
Det er godt for dem. Det er godt for samfundet.

Vh
Ole Røgild

Ps Er meget interesseret i at høre hvad andre tænker om ovenstående. Jeg synes man kunne udvikle forslag til ændringer af den eksisterende skolereform.
Men det handler også om at inddrage bevægelse, kost, mindfulness, spil, leg, udvikle “læring” med børnene, inddrage musik og så videre…