Mere info om årsmøde i Alternativet Skanderborg

Kære medlem
Nu holder vi snart vores årsmøde i lokalforeningen. Det er d. 28/1 på Morten Børup Skolen i Skanderborg fra kl. 18 - ca. 21.30.
Vi starter med at spise sammen (plantebaseret måltid).
Herefter kommer Torsten Gejl og taler til og med os om empati og demokrati. Kl. ca. 19.30 går vi i gang med den årlige generalforsamling.

Dagsorden ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Sang
 3. Valg af stemmetællere og referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Miras beretning fra byrådsarbejdet
 6. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor(er)
 10. Eventuelt
 11. Sang og farvel

Vi håber meget at se dig/jer til en aften, hvor vi skal have valgt ny bestyrelse, tale sammen og lære hinanden bedre at kende.
Vi håber at få nye kræfter ind i bestyrelsen, men vi er 3 som ønsker genvalg. Derfor kan bestyrelsen køre videre og du vil derfor ikke komme under pres, for at melde dig til bestyrelsesarbejdet.
Så har du lyst til at møde os og høre om arbejdet samt komme med dine input, så mød endelig op, også selv om du ikke er interesseret i bestyrelsesarbejde :-):slightly_smiling_face:
Mødet er åbent også for ikke medlemmer, så kender du nogen der er interesserede, så inviter dem endelig med. Dog er det kun medlemmer der har stemmeret under generalforsamlingen.
Tilmelding til fællesspisning skal ske senest d. 25/1 på mail til hanne@damkjaer.net.

Mange grønne hilsner fra bestyrelsen