Meld dig som valgtilforordnet, få en særlig oplevelse og et honorar

GIV EN HÅND MED VALGHANDLINGEN TIL EP-VALG 26. MAJ OG/ELLER FOLKETINGVALG 5.JUNI

Valg_2019

Det er en tradition at politiske partier byder ind med “frivillige” til valgdagen. En valgtilforordnet hjælper med at tage imod vælgerne, afkrydse dem og siden tælle stemmer op.

I Alternativet bakker vi selvfølgelig op om den tradition og vi søger derfor flere hænder til den vigtige demokratiske opgave.

HVORNÅR

Man møder ind 8.30 på det valgsted, man får tildelt, og får fuld forplejning og pauser undervejs. Vagten slutter når stemmerne er talt op.
Der er også mulighed for at melde sig som stemmeoptæller om aftenen.

HONORAR

Diæten til valgstyrere og tilforordnede, der deltager hele dagen vil være 850 kr., og diæten for at deltage i brevstemmegennemgang og som ekstratæller på valgaftenen vil være 425 kr. Det registreres som B-indkomst.

KAN DU HJÆLPE?

Send en mail til vores kommunalpolitiker Mette Bram på mebr08@frederiksberg.dk med oplysninger om, hvilket af de to valg, du kan hjælpe med. Gerne begge :slight_smile: Hun skal bruge dit fulde navn, adresse, mail og telefonnummer. Herefter vil du høre nærmere fra valgkontoret.

:seedling::green_heart: Grønne hilsner fra det seriøst grønneste parti (læs selv denne karakterbog) :green_heart::seedling: