Medstillere søges

Jeg overvejer alvorligt at indsende denne tekst som vedtægtsændringsforslag til landsmødet sidst i april, og søger derfor medstillere.

"Alternativet har et rotationsprincip for folketingsmedlemmer.

Har man siddet i folketinget ti år i streg, kan man ikke længere få sit folketingskandidatur (gen)bekræftet på en storkreds’ årlige opstillingsmøde (eller på et til dette formål indkaldt ekstraordinært opstillingsmøde for folketingskandidater).

Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet.

Kommer man således i folketinget 17. juni 2019, mister man retten til at få sit folketingskandidatur bekræftet fra og med den 17. juni 2029, såfremt man har siddet i folketinget alle ti år i streg (inklusive orlovsperioder).

Man kan igen stille op for at blive valgt som folketingskandidat på en storkreds’ årlige opstillingsmøde (eller på et til dette formål indkaldt ekstraordinært opstillingsmøde) fem år efter, hvilket i dette eksempel vil sige fra og med 17. juni 2034 eller senere.

Reglen træder i kraft fra og med valgdatoen for det folketingsvalg, der skal komme senest 17. juni 2019, og virker ikke med tilbagevirkende kraft i forhold til denne dato.

Den politiske leder er immun overfor reglen, men rammes af reglen i sammen øjeblik han/hun træder tilbage som politisk leder".

Det lyder bestemt som noget der bør laves om. Jeg er medstiller.
VH
Erik Falkø
Daltoften 8
5550 Langeskov

Jeg har skrevet dig på listen over medstillere.

Bedste hilsner.

Forslaget har både fordele og ulemper. Jeg mener det er vigtigt at huske politik er et håndværk, som det tager tid. at blive god til. Ligesom det er tilfældet i andre komplicerede erhverv. I forvejen er mange af medlemmerne uden politisk arbejdserfaring ligsom mig selv inden Alternativet. Vi har ikke et veletableret ungdomspartie der skaber unge stjerner som enhedslisten har. Vi har tabt flere etablerede medlemmer af folketinget det sidste halve år. Jeg går ud fra, at din tanke er at sider de for længe mister de fornemmelsen for verden uden for. Vi vil altid blive påvirket af det arbejdsklima vi er i. Jeg mener der er langt flere ulemper end fordele ved forslaget.

Det er derfor, jeg har sat det til ti år.

Det er med andre ord et meget blødt rotationsprincip, som i praksis betyder i hvert fald tre perioder i folketinget, hvilket jeg synes er meget længe.

Fair nok, men lige nu sker der en rotation helt naturlig. Ser det som sagt, som en fordel der sider et par stykker med stor erfaring. Det ser ikke ud til lige, at Alternativets folketingsmedlemmer kommer til at side fast der inde og sker det kan man lave en regel da. En anden ting er at vælger knytter sig til folketingsmedlemmer de har tillid til, og stemmer personligt. Det er sindsygt svært at bygge en stemmesluger op der også med sine personlige stemmer kan hive nye kræfter ind.

Der er skam heller ingen problemer nu. Dette er tænkt i et 10-års perspektiv, og hvis vi - som jeg synes - af principielle grunde skal indføre en sådan regel, så skal det netop være mens der ingen problemer er, og hvor ingen føler sig ramt.

Og som sagt. Vi taler om op til tolv år. Det synes jeg er lang tid.

Og det er muligt, vi ikke har et veletableret ungdomsparti, men der er rigtig mange talenter derude.

I Østjylland er der mindst 2-3 stykker foruden spidskandidaten/erne, som jeg sagtens kunne se i folketinget. Skulle en af dem blive valgt og bliver genvalgt, kan vedkommende typisk sidde 12 år i folketinget, inden vedkommende må holde en 3-5 års reel pause, og kunne stille op igen.

Det synes jeg ikke er urimeligt, men kun sundt for partiet.