Medlemsnyt

Kære medlemmer og vælgere

Alternativet fik et godt kommunalvalg - også i Rudersdal, selvom vi ikke fik stemmer nok til et mandat.

Vi takker for tilliden og vil de næste fire år arbejde på - uden for kommunalbestyrelsen - at påvirke klima, velfærd og økonomi i Rudersdal i en grøn og social retning.

Vi har efter valget med glæde modtaget henvendelser fra medlemmer og vælgere, som ønsker at gøre noget konkret for at ændre på tingenes tilstand.

Vi vil derfor invitere vores til at skabe en bevægelse på et startmøde den . januar kl. 19-21 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7 A, 3460 Birkerød med titlen GRØN OMSTILLING – hvordan gør vi lokalt? Som indleder har vi engageret MF Christian Poll, som bor i Birkerød og har fulgt klima og miljø tæt i en årrække.

Under Grøn omstilling er før og under valgkampen kommet en række emner op:

• Nedbringelse af CO2 fra transport hjem/arbejde, herunder om vi kan få flere lokalt arbejdende?
• Kommunale elbiler – hvordan kommer vi fra 0 til 150 på fire år?
• Omlægning af Norfors til vedvarende energi, herunder om vi kan fremme geotermi?
• Vild natur – kan vi øge biodiversitet og naturoplevelserne via omlægning af private haver og kommunale arealer?
• ”Haver til maver” – kan vi samarbejde med skolerne om Åben skole-haver?
• Styrke vegetarisk og økologisk mad i de kommunale madordninger og forpagtninger.

På mødet den 30. håber vi at kunne nedsætte en eller flere grupper om Grøn Omstilling.

De grupper vi laver har frie rammer til at arbejde: Om de forbliver en samlet gruppe eller deler sig op efter underemner? Om de vil lave studiekredse eller skabe forslag og laver aktiviteter, som borgere og foreninger inviteres med i? Om de laver noget som kan bidrage til en fornyelse af Rudersdal Folkemøde?

På de næste møder i foråret har vi planer om at igangsætte aktiviteter på områder som Ny politisk kultur, Borgerløn og Integration af flygtninge og indvandrere.

Vi håber du har lyst til at gribe denne mulighed for at mødes med ligesindede og starte en lokal bevægelse for en seriøs grøn, social og økonomisk omstilling!

Vel mødt

Se også: Åbent møde om den Grønne udvikling i Rudersdal.