Medlemsnyt 9. februar 2018

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Invitation til Grøn Omstilling

Kære medlem af Alternativet Rudersdal

Nu har du har mulighed for at være med i den grønne omstilling i Rudersdal.

På mødet om Grøn Omstilling den 30. januar 2018 gav MF Christian Poll og Mikael Bellers Madsen fra Concito inspirerende oplæg om, hvorfor den grønne omstilling er et must.

Og Mikael fremlagde skrappe tal om, hvad det personlige forbrug betyder for klimaet. Med oksekød og flyrejser som overraskende store skurke! Du kan se Mikaels slides her/vedlagt

Du kan sagtens nå at være med - i en af følgende tre grupper, som vi besluttede at starte - og som holder første møde i denne måned:

Vild natur & vilde haver

  • inspiration til borgere, haveejere og kommune til at fremme biodiversitet ved at bruge naturens egne kræfter og neddrosle klipning af græs, fjernelse af stammer, rødder og stubbe mm. Vi har rigtig gode muligheder for at ændre vores friserede haver og for i højere grad at lade ”naturen gå sin gang” på boligselskabernes fællesarealer, på kommunens områder og i vores skove. Vi vil oplyse, inspirere og samarbejde med borgere, kommune, grundejerforeninger og boligselskaber. På det første møde vil vi diskutere hvordan vi kommer i gang.

Kontaktpersoner: Kay Sales, Trørød, Email: kaysalesdk@gmail.com og Henrik Hjortdal, Birkerød, E-mail: henrik.hjortdal@gmail.com

Haver til Maver

  • etablering (faktisk genetablering) af en økologisk skolehave i Birkerød i det sydlige område af den Gl. Præstegaardshave sammen med en eller flere skoleklasser fra Toftevangsskolen og andre interessenter. Haver til Maver er et koncept undfanget af Aarstiderne på Krogerup Avlsgård, hvor undervisning i have, udekøkken og i natur/biologi kombineres.

Kontaktpersoner: Jytte Emanuelsson, Birkerød, E-mail: emanuelsson.jytte@gmail.com og Gunver Larsen, Birkerød, E-mail: larsen.gunver@gmail.com

Rudersdal som fremsynet klimakommune

  • vi vil lave en vision og en strategi for at blive foregangskommune på klimaområdet. Borgerne efterspurgte i seneste borgerundersøgelse et højere ambitionsniveau på klimaindsatsen. Og Rudersdals forudsætninger i form af uddannelsesniveau og økonomi er særdeles gode. Vi vil se på den nuværende indsats og sætte os ambitiøse mål. Nogle af de emner, som vi har talt om, er styrkelse af elbiler, klima og byplanlægning, kødfrie dage, affaldsområdet og kommunens ”sorte” investeringer.

Kontaktpersoner: Michael Macdonald Arnskov, Holte, E-mail: macdonald.arnskov@gmail.com og Kristian Ring, Birkerød, E-mail: ring.kristian@gmail.co

Vil du vide mere, så skriv til en af kontaktpersonerne, som også ved, hvornår der er et første møde i gruppen.

Danskerens udledning.docx (31.7 KB)
Danskerens udledning ift andre lande.docx (1.2 MB)