MEDLEMSMØDE - VISIONSPARTIERNE

Alle medlemmer af de fem langelandske visionspartier inviteres til

DAGSORDEN


Importeret fra: https://langeland.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/medlemsmode-visionspartierne