Medlemsmøde Thy-Mors - 26. oktober 2020 - online

Sted: Kun online.
Tid: Fra kl. 19.00 til kl. 20.30.

Hvis du mangler en kode til at deltage i ONLINE-medlemsmødet, så bed bestyrelsen for Lokalforeningen Thy-Mors om at få tilsendt en kode.
.–
Dagsorden:

  1. Aktuel kommunalpolitik.

  2. Udpegning af referent til dette møde.

  3. Nyt fra storkreds og landssekretariat.

(Inger og Gustav var til møde i storkredsen.

Forslag om en 4-deling af regionen 1. Vendsyssel-Hanherred (4 ’’landkommuner’’ samt Læsø). 2. Himmerland (3 landkommuner). Resten fortsætter som nu: 3. Aalborg (én storbykommune) og 4. Thy-Mors (én landfast kommune og én Ø-kommune)).

  1. Nyt om fremtidsmøder for Mors-Thy.

  2. Forberedelse af opstillingsmødet i januar 2021.

Forslag om et opstillingsmøde den sidste mandag i januar 2021. Indkaldes senest 6 uger før mødet.

Forslag om et ONLINE-mødet kombineret med et fysisk møde i Plantagehuset.

Hvis Covid-19 bliver værre, kan det veksles til et (næsten) rent ONLINE-møde.

Til dagsorden: Kommunal beretning fra Joachim. Opstilling af kandidater – gerne i begge kommuner. Indstillinger af regionale aspiranter – også gerne fra begge kommuner.

  1. Drøftelse af vores position ved KV-21 og RV-21.

  2. Evt.