Medlemsmøde om evaluering af valgkampen

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000008744 StartFragment:0000000466 EndFragment:0000008727

Alternativet i Midt- og Vestjylland

Storkredsens Bestyrelse

storkreds.vestjylland@alternativet.dk

Midt- og Vest den 19. juni 2019

FÆLLES MØDE FOR MEDLEMMER AF ALTERNATIVET I STORKREDS MIDT- OG VESTJYLLAND

Kære medlemmer af Alternativet i Skive, Struer, Lemvig, Ringkøbing/Skjern, Herning, Silkeborg Viborg og Ikast-Brande Kommune

Kære alle!

Allerførst hjertelig velkommen til alle nye medlemmer, som er kommet under valgkampen og hej til alle øvrige medlemmer – vi håber, at I vil føle/føler jer velkommen i Alternativet.

Storkredsens bestyrelse vil gerne indbyde jer til et møde, hvor evaluering af valgkampen, resultatet og hvad gør vi nu skal vendes og diskuteres.

Overvejelserne og tænkningen inden mødet kunne være: ”Hvad var din oplevelse af valgkampen”, ”Hvad savnede du?”, ”Hvilke ideer/tiltag skal genbruges” ”Hvilke ideer skal bestemt ikke genbruges? Ja listen af spørgsmål kunne være lang, kun fantasien sætter grænser.

Mødet finder sted fredag den 28. maj kl. 18.30-20.00. Mødet finder sted på Toustrup mark adressen er: Lykkegårdsvej 352 – 400 Toustrup Mark 8472 Sporup

Man kan deltage i kollektivets spisning for egen regning. Den foregår kl. 18.00-18.30 og koster 25 kr. Det er nødvendig med med en tilmelding, man bedes tilmelde sig til Louisa Bisgaard med en SMS på 24603609 senest kl. 14.00 fredag den 28. juni 2019. Der er et begrænset antal pladser

Ved selve mødet vil der være kaffe, the, frugt, øl og vand

Hvis du ikke kan komme, er du velkommen til at sende din evaluering til storkredsen på storkreds.vestjylland@alternativet.dk senest den 27. juni 2019, så kan de indgå i evaluering på mødet og det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Vi glæder os til at se dig, og velkommen til den nye kamp, som handler om de næste valg for Alternativet.

Mange venlige grønne midt- og vestjyske hilsener

Bestyrelsen for Storkredsen i Midt og Vestjylland