Medlemsmøde og lidt om Kolindsund

Kære medlemmer

Tillykke til os alle med valget af Josephine Fock som ny politisk leder. Det var en demokratisk fest af de helt store at være med til!

Vi er blevet kontaktet af Kolindsunds venner som gerne vil have Alternativets opbakning i forhold til gendannelsen af Kolindsund. De ser en gylden chance for dette i forbindelse med at regeringen har afsat 2 mia til multifunktionel jordfordeling. Både bestyrelsen og jeg som byrådsmedlem er positiv overfor idéen men håber at der sidder en blandt jer medlemmer som har lyst til at være kontaktperson til Kolindsunds venner og indgå i dialog med dem om hvordan vi kan hjælpe med processen. Kontakt mig på mefog@syddjurs.dk hvis du er interesseret.

Medlemsmøde om kommuneplans-forslaget torsdag d.20.februar kl19.30-21.30 i ??? Adresse følger snarest!

Lige om lidt sendes forslaget til Kommuneplan 2020-2032 i høring.

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens udvikling i de kommende år. Den er en del af den kommunale arealplanlægning og danner grundlag for anvendelse af arealer og hensynet til naturen i kommunen.

Det er sådan at det er kommuneplanen som udpeger, hvad Byrådet vil arbejde for og den udmøntes blandt andet gennem lokalplanlægning og sektorplaner.

Forslaget til kommuneplanen kan ses på https://kommuneplan20.syddjurs.dk/ - virker bedst i Firefox…. Den sendes officielt i høring d.21.februar og 8 uger frem. Hjemmesiden er oppe at køre og er meget tæt på at være færdig så man allerede nu kan orientere sig.

Vi vil på medlemsmødet dykke ned i enkelte områder af forslaget til kommuneplanen - det kan slet ikke lade sig gøre at komme hele vejen rundt på en aften! Derfor vil vi fokusere på hovedprincippet “hverdagsliv og byvækst” og retningslinjen “byer, byggede miljøer og fritidsområder”. Det handler kort fortalt om bosætning og byudvikling.

Mødet indledes med en kort introduktion til området men ellers er det centrale at vi sammen debatterer de principper og retningslinjer der lægges op til i forslaget. Derfor vil det være godt, hvis I har kigget på hjemmesiden, inden mødet så vi har et fælles udgangspunkt. I slutningen af mødet afgør vi, om vi vil indsende et høringssvar på baggrund af det drøftede.

Tilmelding til mødet på mefog@syddjurs.dk eller via link på alleos senest tirsdag d.18.februar. For spørgsmål om mødet eller kommuneplanen send en mail eller ring på tlf 51807550.

Jeg håber at se rigtig mange af jer! Sted for mødet kan så snart som muligt.

Sæt også kryds i kalenderen d.3.marts kl.19-21 hvor vi holder fælles medlemsmøde med Enhedslisten, Radikale, SF og Socialdemokratiet. Emnet bliver naturen i Syddjurs kommune og invitationen kommer snart.

Der kommer også en ny dato for generalforsamlingen som egentlig var udmeldt til at være d.1.april men det falder sammen med en offentlig borgermøde om kommuneplanen. Ny dato kommer snarest!

Hvis I har lyst til at drøfte dagsordenen for byrådsmøderne med mig så vil jeg åbne op for at I kan møde mig på Rådhuset i Ebeltoft den onsdag der er byrådsmøde kl.15-16. Dagsorden til møderne kan ses på fredagen inden. Byrådsmøderne er som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden.

Mange hilsner
Mette Foged, byrådsmedlem Syddjurs Kommune

2 Synes om