Medlemsmøde i Storkreds Midt- og Vestjylland

Kære medlem af ALTERNATIVET Midt- og Vestjylland

Alternativet indbyder hermed til medlemsmøde den 24. januar, fra 19-21, på Wibergsgade 12 i Silkeborg.

Punkt 1:
Hver måned tager vi fat om et politisk emne, som vi efterfølgende kan vende sammen med en af Alternativets ordførere eller andre politikere.

Initiativet er døbt “Politisk tænkeboks”. og temaet er sat fra centralt hold. Målet er en større indragelse baglandet i den daglige politiske samtale der foregår i vores parti

På dette Formøde til Politisk Tænkeboks skal vi tale om, hvordan vi får kommunalpolitik og landspolitik til at spille sammen, når vi taler klima, energi og transport. Det er Bestyrelsen i Vestjylland, der er vært ved dette møde.
Oplægget vi skal arbejde ud fra er udfærdiget af Energi- og klimaordfører Theresa Scavenius og tovholder for Politisk Forum Nilas Bay-Foged, som I også vil møde d. 26. jan., når den første nationale Politisk Tænkeboks har premiere. Her samles der op på, hvad vi lokalt er kommet frem til i vores respektive samtaler.
Vi tager afsæt i denne lille samtalemenu, som er udviklet i samarbejde med Theresa Scavenius

Punkt 2:
DET NATIONALE KANDIDATUDVALG

Det er besluttet at oprette et nationalt kandidatudvalg, hvis tre vigtigste opgaver bliver:

  • at understøtte arbejdet i de lokale kandidatudvalg

  • i samarbejde med Kandidatrådet at understøtte kandidaternes udvikling og motivation

  • at holde øje med om der er stærke kandidater i alle kredse til alle valg

Det Nationale Kandidatudvalg bliver sammensat af personer fra de ti storkredse, hvilket betyder, at vi i Storkreds Midt- og Vestjylland skal have valgt en lokal repræsentant til Kandidatudvalget

Udvalget holder deres første møde d. 25/1 kl. 19 - 20.30.

Har du lyst og kvalifikationer til at arbejde med kandidater og blik for, hvad der skal til for at klæde kandidaterne på til valgkamp, så vil vi rigtig gerne høre fra dig - Og om muligt, så duk op på tirsdag.

Punkt 3
Eventuelt

Vi glæder os til en spændende politisk snak med jer, og til i øvrigt at høre hvad i har på hjertet.

De bedste hilsner
Bestyrelsen for Storkreds Midts og Vestjylland

storkreds.vestjylland@alternativet.dk
+45 24 25 95 57