Medlemsmøde i Østjylland om visionen for digitale frihedsrettigheder og IT

- Bekymrer det dig, at du ikke ved, hvilke spor du efterlader dig på nettet, eller at du ikke selv er herre over, hvad disse spor bliver brugt til?

Visionen for digitale frihedsrettighedet og IT er i høring i disse uger, og det er nu dine kloge tanker, holdninger og/eller ønsker til fremtidens IT-udvikling skal bringes i spil, så de kan indarbejdes i visionsteksten.
Vi, dine Politisk Forum-repræsentanter i Storkreds Østjylland, inviterer derfor til medlemsmøde mandag d. 20. februar fra kl. 18.30 - 21.30 i lokalerne i Nørre Allé 86 i Aarhus.

Det vil være en aften, hvor vi løfter og drøfter visionen og bringer jeres indspark i spil i høringsprocessen, så kom og bidrag til Alternativets politiske vision på IT-området!

Visionsteksten ligger her, så du nemt kan se, at den er vigtig og relevant, også for dig. På Dialog (der hvor linket her fører dig hen) kan du desuden skrive dit høringssvar. Skriv endelig løs derinde, for det er der alle Å-er i landet kan se med (også gerne inden mødet så alle er bedst muligt forberedt, inden vi mødes).

Udover opfordringen til at bidrage til politikudviklingen på IT-området, kan vi fortælle, at visionen for et sammenhængende Danmark blev stemt igennem på vores Politisk Forum-møde i søndags. Her i Østjylland var I med til at skrive vigtige og opkvalificerende høringssvar til denne vision lige efter nytår.

TAK for at vi skaper Alternativets politiske visioner i fællesskab!

Der ligger en mængde gode forslag til, hvordan by- og landdistrikstvisionen mere konkret kan udmønte sig, til høring på Dialog nu. Hvis du gerne vil følge op på, hvor vi slap tråden sidst i forhold til denne vision, så gå ind og bidrag: https://dialog.alternativet.dk/c/udvikling-af-konkrete-politiske-forslag/forslag-i-horing

Har du spørgsmål til os, så skriv til Jon (jsr@alternativet.dk) eller Sarah (sarah.thomsen@alternativet.dk).

Vi håber rigtig meget, at vi ses i Nørre Alle 86 d. 20. februar!

Grønne (og digitale) hilsner
Jon og Sarah