Medlemsmøde i Københavns Omegns Storkreds - KV 21

Kære medlem,

Der er medlemsmøde i Alternativet, Københavns omegn d. 20. maj, kl. 17-18.30 om kommunal- og regionalvalget. Der skal gang i det politiske arbejde frem mod valget d. 16. november i år. Alternativet stiller med kandidater i rigtig mange kommuner, og i Københavns omegn er der pt. kandidater i Tåstrup og i Albertslund.
Valget er en mulighed for at skabe opmærksomhed om Alternativets stærke grønne og demokratiske profil, at arrangere og deltage i politiske aktiviteter, at arbejde på at få valgt kandidater til kommunalbestyrelserne i området og ikke mindst rejse en række konkrete politiske spørgsmål og temaer, som er relevante for omegnens enkelte kommuner, for grupper af kommuner og for hele Region hovedstaden. Sidstnævnte gælder fx. infrastrukturspørgsmål og boligområdet, samt helt konkret Lynetteprojektet, som Alternativet arbejder på at få stoppet, og som du kan følge her: Redirecting....

Følg også med i hvad der i øvrigt sker i Alternativet samt det lokale arbejde i fx. Tåstrup og Albertslund:
[Redirecting...]
[Redirecting...]
Redirecting...

Mødet er åbent for alle, der har lyst til at tale lokal- og regionalpolitik, uanset om du går med en kandidat i maven eller blot vil lytte eller give dit besyv med på påtrængende politiske temaer.
På mødet samler vi op på det, der rør sig i regionen, og prioriterer ud fra det indholdet i en overordnet kampagneplan, der koordineres med resten af Region hovedstaden og Alternativets nationale valgoplæg.

Vi glæder os til at se dig og tale grøn lokal- og regionalpolitik?

KH. Bestyrelsen i KOS (Irina, Jesper, Anders, Johnny og Thomas)