Medlemsmøde for medlemmer i Holstebro eventuelt dannelse af en lokalafdeling

Thyholm den 26. august 2019

Kære alle medlemmer af Alternativet i Holstebro kommune

Som skrevet i tidligere brev, vil jeg som tovholder for Holstebro Kommune inviterer dig til et møde, hvor vi taler om, hvad der skal ske med Alternativet i Holstebro og eventuelt afholde et stiftende årsmøde for lokalafdeling.

Jeg har fået overført CVR-nummer til mig for Holstebroafdelingen og jeg sørger for, at der er bankpapirer klar så oprettelse af en konto. Den tidligere konto for foreningen er nedlagt, foreningen havde en formue på næsten 5000 kr., som pt. står hos Storkredsen, så der er midler til at starte for. Desuden har afdelingen ret til 7200 kr. pt pr. år til arbejde. Dog skal der i dette beløv fratrækkes det beløb, som foreningen kan få for kommunalvalg 2017 ca. 1800.

Mødet vil foregå onsdag den 8. oktober kl 19.00 2019 på Holstebro Bibliotek lokale 206. Jeg er der kl. 18.30 og sørger for lidt godt til ganen.

Aftenens program vil være som følger:

  1. Hvad skal der ske med Alternativet i Holstebro Kommune? Skal vi eventuelt oprette en lokalafdeling?
  2. Hvis der bliver svaret ja til punkt 1, vil programmet være som følger:
    Forslag til vedtægter(forslag til vedtægter er udsendt til alle, debat og godkendelse
    Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor – disse sidder kun til næste årsmøde, som er i marts 2020
  3. Hvis der svares nej til punkt 1, hvordan skal vi så arbejde i Holstebro for Alternativets mål – skal man eventuelt søge optagelse i en anden afdeling i Midt- og Vestjyllands Storkreds?

Mødet skal være slut kl. 21.45

Jeg håber, at se rigtig mange medlemmer.

Skulle du have en holdning til det som skal diskuteres, er man velkommen til at sende det til min mail.

Mange grønne hilsner

John Søndergaard
midtogvestbestyrelsesmedlem@gmail.com