Medlemsmøde - Alternativet som opgavedrevet organisation

ALTERNATIVET SOM OPGAVEDREVET ORGANISATION:

Der vil være en bod med mulighed for spørgsmål og diskussion fra kl. 18:30.
Medlemsmøde med oplæg og debat 20:00

Oplæg om Alternativet Som Opgavedrevet Organisation

Odense får besøg af en lille arbejdsgruppe som i det sidste halve år har arbejdet på en vision for Alternativet som en organisation der på en bedre måde end idag kan varetage den store opgave og vision som vi satte os for i 2014.

Vi ønsker en organisation hvor der er en mere direkte adgang til at handle på de tre store kriser som præger vores tid, hvor vi kan bruge vores ressourcer dér hvor der er mest brug for dem, og hvor vi kan placere os hver de steder hvor vores evner og talenter bedst kan komme til udtryk.
Vi ønsker at tone den tunge formalia ned og skrue op for den entreprenante kultur som er Alternativets udgangspunkt. Vi ønsker en mere ligeværdig og direkte måde at håndtere spændinger og konflikter på.

Alt i alt ønsker vi at gøre Alternativet til et eksempel på hvordan vi som mennesker kan arbejde sammen om et højere formål uden at ende i frustration og skænderier.

Vi kommer til Å dagen for at fremlægge forslaget for jer og få al den respons I kan mønstre, så vi kan kvalificere det endnu mere inden landsmødet i september.

Find forslaget her:
https://drive.google.com/file/d/1vQu1HfYvkrO1MIELasKIu1lgrgGV97B1/view?usp=sharing

Tid og sted:
Studenterhuset Odense.
Onsdag den 9 September
Fra Kl: 18.30 til Kl: 21.00

De Grønneste hilsner
Alternativt Odense
Tillidsgruppe og
Alternativt Arbejdsgruppe

Yes - Tusind tak for invitationen. Jeg vil rigtig gerne komme til Odense, den 9. september. Det skrevne ord kan meget, men det menneskelige møde kan være en afgørende faktor og forandring.

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

1 Synes om