Medlemsmandat om Organdonation

medlemsmandat

Kære medlem

I Alternativet arbejder vi løbende for at udvikle medlemsdemokratiet. Det gør vi på forskellige måder og et af disse er “Medlemsmandatet”, hvor Alternativets Folketingsgruppe i særlige tilfælde spørger medlemmerne om hjælp til, hvad vi skal stemme eller mene i et givent politisk spørgsmål. Læs mere om medlemsmandatet her .

Folketingsgruppen har valgt, at vi vil gøre brug af medlemsmandatet i det aktuelle spørgsmål om organdonation.

Regeringen har nemlig åbnet op for, at der ved organdonation skal være formodet samtykke, hvilket betyder, at hvis man ikke har taget stilling, antages det, at man vil donere sine organer.

Vi vil i den kommende tid invitere alle medlemmer af Alternativet til en dybere debat om emnet, som skal munde ud i et medlemsmandat – og vi håber, du vil være med. For især i etiske og principielle spørgsmål kræver det, at vi lytter til hinanden.

I næste uge vil vi sende mere materiale og information ud om processen, men begynd gerne at debattere emnet allerede nu på Dialog, ude lokalt eller rundt om spisebordet.

Med åbne ører,
Helene Liliendahl Brydensholt
Sundhedsordfører og Gruppeforperson

Om medlemsmandat

To betingelser skal være opfyldt for, at et medlemsmandat er gældende:

  • 10% eller over af medlemmerne skal afgive deres stemme, så det ikke kun er en brøkdel af medlemmerne, der bestemmer. Ved en stemmeprocent under 10% er resultatet kun vejledende.
  • Der skal være over 50% til én af valgmulighederne, og dermed et klart og tydeligt mandat fra medlemmerne.

Der er tre valgmuligheder, der leder til forskellige aftryk i folketingssalen:

  • Ved flertal (over 50%) for “Ja” til forslaget stemmes der grønt i salen
  • Ved flertal (over 50%) for “Nej” til forslaget stemmes der rødt i salen
  • Ved flertal (over 50%) for “Blankt” til forslaget stemmes der gult i salen
5 Synes om

Kære Helene
Godt at folketingsgruppen har valgt at gøre brug af medlemsmandatet.
“Ved etiske og principielle spørgsmål kræver det, at vi lytter til hinanden.”
Og her har vi i høj grad et etik spørgsmål
Kh Bodil

2 Synes om