Medlemsbrev Thy-Mors - september 2019

MEDLEMSBREV – SEPTEMBER 2019

ALTERNATIVET THY – MORS

Kære medlemmer af Alternativet Thy – Mors

Hermed det andet medlemsbrev efter sommerferien.

Medlemsmødet med Uffe

Mandag den 9. september startede Uffe Elbæk sin tur rundt til Alternativets lokalforeninger. Om formiddagen besøgte han Skanderborg, og om aftenen var han til sensommerfest og medlemsmøde i Aarhus. Tirsdag fortsatte turen til Syddjurs.

Mandag eftermiddag kom Uffe (ledsaget af sekretariatsleder Esben Sloth og politisk konsulent Erla Huld Hadaoui) til Plantagehuset i Thisted.

På mødet havde de 14 fremmødte en god drøftelse med vore tre gæster fra hovedstaden.

Som et opfølgning på mødet med Uffe vil bestyrelsen indkalde til et kommunalpolitisk midtvejsmøde i november 2019 (dvs. midtvejs mellem kommunalvalgene i 2017 og 2021).

Politiske saloner

Udover det kommunal politiske midtvejsmøde så arbejder bestyrelsen også med et forslag om nogle politiske saloner. Her vil vi i første omgang tage udvalgte landspolitiske emner op. Der vil senere komme meddelelse om tid og sted for salonerne.

Multifunktionel jordbrugsfordeling – søndag den 29. september

På et møde i partilokalet i Aalborg vil vores nyvalgte folketingsmedlem Susanne Zimmer fortælle om multifunktionel jordbrugsfordeling.

Mødet finder sted søndag den 29. september kl. 13 – kl. 15. I samme omgang holder storkredsen et ekstra årsmøde. Her skal der vælges medlemmer til dialogrådet og til storkredsens bestyrelse.

Før-byrådsmøder

Vi holder normalt åbne møder om kommunalpolitik den sidste mandag i måneden. Møderne finder sted i Plantagehuset i Thisted, og de bliver som regel slået sammen med de åbne bestyrelsesmøder.

Det næste Før-byrådsmøde bliver mandag den 28. oktober kl. 19.00 i Plantagehuset.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen