Medlemsbrev Thy-Mors - oktober 2019

MEDLEMSBREV – OKTOBER 2019

ALTERNATIVET THY–MORS

Kære medlemmer af Alternativet Thy – Mors

Hermed det tredje medlemsbrev efter sommerferien.

FÆLLES KØRSEL TIL MIDDELFART LØRDAG DEN 26. OKTOBER 2019

Om ca. 2 uger har Alternativet lands– Medlemdag (halvårsmøde) på Middelfart Gymnasium & HF, Østre Hougvej 97 , 5500 Middelfart.

Man kan tage med toget fra Thisted til Middelfart. Det vil tage ca.15 minutter at gå fra Middelfart Station og til Middelfart Gymnasium.

Selv om man tager med det første tog fra Thisted lørdag morgen, så vil man alligevel komme for sent til Medlemsdagens åbning. Derfor opfordrer bestyrelsen jer til at arrangere fælles biltransport til Middelfart.

Tilmelding til fælles bilkørsel fra Mors eller Thy kan ske via Anni Margon Andersen på annimargon@hotmail.dk

Parkeringspladsen ved Middelfart Gymnasium kan benyttes så længe, at der er ledige båse (først til mølle – princippet).

Hvis du gerne vil køre sammen med medlemmer fra naboforeninger (Jammerbugt eller syd for Limfjorden (Skive, Viborg, Holstebro eller Struer – Lemvig)), så giv dig til kende på Facebook-siden: Redirecting...

Du bedes selv tilmelde dig til selve medlemsdagen via Alternativets hjemmeside (se mere nedenfor).

Medlemsdag (halvårsmøde) d. 26/10 i Middelfart

Hvis du ikke allerede har gjort det, så skynd dig at tilmelde dig til medlemsdagen som i år foregår på Middelfart Gymnasium.

Der er over tyve workshops planlagt. Halvdelen er designet til at give dig de redskaber du har brug for som aktivt medlem. Den anden halvdel er designet til at vi sammen kan udvikle på nogle centrale områder i Alternativet. Inputtet herfra kommer efterfølgende til at ligge til grund for Organisationsudviklingsudvalgets arbejde frem mod landsmødet i 2020.

Se workshopkatalog her og tilmeld dig her til max én workshop om formiddagen og max én workshop om eftermiddagen.

EFTERÅR I THY OG PÅ MORS

Efterårets første arrangement ‘‘her hjemme’’ bliver det kombinerede før-byrådsmøde og åbne bestyrelsesmøde mandag den 28. oktober.

Arrangementerne i november og december er nævnt i bestyrelsens dagsordenen.

I vil få nærmere besked, når vi kender datoerne, men allerede nu kan vi sige, at de kombinerede før-byrådsmøder og åbne bestyrelsesmøder bliver mandag den 25. november og mandag den 16. decembe r.

Dagsorden

for

Åbent bestyrelsesmøde for Alternativet Thy-Mors

mandag den 28. oktober kl. 19 til kl. 20.25

i Plantagehuset, Plantagevej 18, Thisted.

  1. Aktuel kommunalpolitik – herunder kommunalbestyrelsens dagsorden for tirsdag den 29. oktober

  2. Nyt om Fremtidsmødet i Teutonersalen den 3. februar 2020 – herunder bidrag fra TV-Midt/Vest.

  3. Nyt fra storkreds og landssekretariat – herunder referat fra Halvårsmødet (lands– Medlemsdagen ) på Middelfart Gymnasium lørdag den 26. oktober.

  4. Planlægning af kommunalt midtvejsmøde – fx i Klitmøller i november 2019.

  5. Planlægning af Politiske Saloner (fx om grøn velfærdssamfund og om skattepolitik)

  6. Datoer for før-byrådsmøder i 2020 (forslag: på mandage før kommunalbestyrelsens møder).

  7. Regnskab for juli kvartal 2019.

  8. Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen