Medlemsbrev Thy-Mors - december 2019

MEDLEMSBREV – DECEMBER 2019
ALTERNATIVET THY–MORS

Kære medlemmer af Alternativet Thy – Mors

Hermed det femte medlemsbrev efter sommerferien.

Kommunalt midtvejsmøde
Torsdag den 28. november mødtes vi til det kommunale midtvejsmøde i æ’ Redningshus i Klitmøller.

Vi fejrede, at det er to år siden, at vi fik Joachim valgt ind i Thisted Kommunalbestyrelse.

Vi talte bl.a. vore sejre og nederlag.
Blandt sejrene er, at der nu er udsigt til, at Thisted Kommune for en kommunikationsafdeling.
Det er et skår i glæden, at vi stadig må kikke langt efter en borgerombudmand (dvs. en borgerådgiver).

Julehygge, finanslov og klimalov.
Efter vores tilbagegang ved valget den 5. juni 2019 blev ALTERNATIVET NORDJYLLAND desværre nødt til at opsige vort lejemål på Vesterbro 57 i Aalborg. Vi skal være ude inden jul.

Vores sidste møde i lokalerne i Aalborg er lørdag den 14. december 2019. Her vil vi nyde gløgg og sirupskager i hinandens selskab.

MF Susanne Zimmer vil lægge op til en debat om klimaloven og om finansloven for 2020.

Vi skal fejre, at Alternativets parlamentariske gennembrud skete i uge 49 (første uge i december 2019).

Natten mellem den mandag den 2. og tirsdag den 3. december kom finansloven for 2020. Her er regeringen, dens støttepartier (RV, SF og EL) samt ALTERNATIVET med.

Natten mellem fredag den 6. december og lørdag den 7. december kom klimaloven. Her er alle de mellemstore og store partier med (dvs. alle undtagen Ny Borgerlige, Liberal Alliance og Fremad) med.

Alternativet nu er med i 85 procent af forståelsespapiret fra 25. juni 2019. Dette papir er et slags regeringsgrundlag for regeringen (S) og de 3 støttepartier (RV, SF og EL).

Lægger man de 18 sider fra forståelsespapiret ved siden af aftalerne om finansloven og om klimaloven, så kan vi sætte flueben ved 85 procent af punkterne i forståelsespapiret.

For Alternativet betyder dette, at vi både i 2020 og i 2021 vil blive inviteret med til alle de vigtigste forhandlinger om gennemførelse af forståelsespapiret. Vi dog ikke blevet et støtteparti, der vil bakke op om Mette Frederiksen – næsten uanset hvad hun finder på.

Alternativet er nu et finanslovsparti, og vi er også er et af regeringens samarbejdspartier.

Som samarbejdsparti er vi glade for, at de 3 største blå partier (Venstre, Konservative og DF) også støtter klimaloven.

Indkaldelse til mødet lørdag den 14. december er sket gennem storkredsens nyhedsbrev onsdag den 4. december 2019.

Indkaldelse til
Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde for Alternativet Thy-Mors
mandag den 16. december kl. 19 til kl. 21.25
i Plantagehuset, Plantagevej 18, Thisted.

Mødte:

  1. Aktuel kommunalpolitik – herunder kommunalbestyrelsens dagsorden for tirsdag den 17. december.

  2. Nyt om Fremtidsmødet i Teutonersalen den 3. februar 2020 – herunder konkurrencen GRØN ADFÆRD. Frist for indsendelse af forslag (fra borgere, virksomheder og ungdomsuddannelser) er udsat til 20. december kl.12. (Rasmus N eller Susanne Z bliver Alternativets medlem af dommerpanellet).

  3. Nyt fra storkreds og landssekretariat

  4. Regnskab for oktober og november 2019

  5. Evaluering af det kommunale midtvejsmøde i Klitmøller torsdag den 28. november 2019.

  6. Evt.

PS. Første bestyrelses- og medlemsmøde i det nye år holdes mandag den 27. januar 2020, (dvs. dagen før kommunalbestyrelsens møde.)

Planlagte møder i Alternativet Thy–Mors i 2020.
Normalt holdes møderne i Plantagehuset i Thisted, og de starter kl. 19.00.
Datoen for generalforsamlingen (årsmødet for 2020) vil blive fastsat senere.
Der kan blive indkaldt til ekstra møder i løbet af året.

Mødedage:
Mandag den 27. januar 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 28. januar 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag den 24. februar 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 25. februar 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag den 30. marts 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 31. marts 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag den 27. april 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 28. april 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag den 18. maj 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 19. maj 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag den 22. juni 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 23. juni 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag den 24. august 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 25. august 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag den 14. september 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 15. september 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag den 5. oktober 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde, (aflyses dog, hvis teknisk udvalg har møde den samme aften).
Tirsdag den 6. oktober 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag den 23. november 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 24. november 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag den 14. december 2020: Medlemsmøde og åbent bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 15. december 2020: Møde i kommunalbestyrelsen.

Alle vore medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

*Med venlig hilsen *
bestyrelsen