Medlemsbrev nr. 4

Lemvig-Struer Lokalafdeling af Alternativet
Tlf. 21486818 mail: LemvigStruerAlternativetmedlemsansvarlig@godmail.dk
Facebookgruppe for Alternativet Holstebro, Struer, Lemvig: https://www.facebook.com/groups/669903319786273/
Facebookgruppe for Alternativet Vestjyllands Storkreds:
https://www.facebook.com/groups/462719773869205/

Medlemsbrev nr. 4 august 2016

Struer den 14.august 2016

Kære medlem af Alternativet i Lemvig og Struer Kommuner

Så er sommeren ved at blive sen og arbejdet med vores fælles sag er tilbage fra sommerferie. Der er sket meget og mange opgaver - spændende opgaver venter forude – og godt for det. Den politiske sæson er også startet – på godt og ondt mere om det senere i brevet. Bestyrelsen er også ved at tage arbejdstøjet for sammen med os alle at skabe resultater for vore ideer. Folketingsgruppen er vendt tilbage med en mængde gode alternative visioner for vort samfund.

Sommerfest
Det var med beklagelse at sommerfesten den 5. august desværre ikke blev til noget – det var umuligt at samle nok folk og bestyrelsen er gået i tænkeboks for, hvad vi gør fremadrettet. Tak til mange som tilmeldte og tak til dem, som gav gode ideer til, hvordan vi kunne få den op at stå – det har vi ikke glemt.

Kommunalvalg 2017
Vi står overfor kommunalvalget og med den almindelige fremgang, som Alternativet fremviser er det slet ikke umuligt, at partiet vil storme ind i mange byråd rundt omkring og dermed på det lokale plan kunne påvirke vort allesammens samfund. Men at være kandidat og medlem er en stor arbejdsopgave – der er meget stof at sætte sig ind i, så allerede nu er det væsentligt at dette arbejde begynder. Skulle du have en interesse i at deltage i dette arbejde – måske har en drøm om at stille op, så kontakt mig på LemvigStruerAlternativetmedlemsansvarlig@godmail.dk Der bliver en endelig fastlæggelse af opstilling og eventuelt valgforbund med andre partier på et senere møde.

Nye vedtægter
På Alternativets årsmøde den 28. maj blev der besluttet minimumsvedtægter for alle dele af Alternativet – dem skal vi have indarbejdet. Der vil blive afholdt møde om det. Hvis man ønsker minimumsvedtægterne, som årsmødet vedtog, kontakt mig

Den politiske sommer
Der har været en mængde gode og visionære udmeldinger fra Alternativets folketingspolitikere – godt for det. I flæng skal nævnes: andet indkomstskattesystem, et slag for 30 timers arbejdsuge og et indblik i Folketingsgruppens arbejde. Jeg vedlægger et link til en artikel fra Politiken, som omhandler adgangen til at følge med i Folketingsgruppens interne møder – det er noget, som ikke er set hos de øvrige politiske partier. Lad os håbe, at dette modige forslag vil medføre en politisk revolution, som gør, at beslutninger ikke træffes bag lukkede døre, men alle kan se deres politikere over skulderen http://politiken.dk/indland/politik/ECE3333221/alternativet-vil-kickstarte-den-venlige-revolution-med-live-gruppemoeder-og-nyt-medie/
På den negative side står regering og dets støttepartier og kæmper for deres – det skal de have lov til, sørgeligt er det, at det går ud over dem som har det svært i forvejen. Man ønsker i en fløj, stramninger på udlændingeområdet og en anden fløj ønsker topskattelettelser – noget som vil øge den ulighed i samfundet, som Alternativet bekæmper.
Folketingsvalg kan det ende med – særligt Liberal Alliance er katagorisk med deres topskattelettelser. Hvis det skulle ende med – skal vi alle sammen være klar – hvad vi også tror, vi er. Det vil forhåbentlig betyde en anden politik, end den førte. De positive resultater meningsmålingerne viser for Alternativet, viser klart, at der er behov for en anden politik.

Møde om EU
EU er godt, EU er noget skidt. EU er et godt projekt. EU er demokratisk underskud og fjernstyring. EU er bureaukrati. EU skaber sammenhæng og er godt for miljøet. Ordene er mange om dette. Bestyrelsen har besluttet at afholde et arrangement om emnet, så vi kan formulere nogle tanker om det og sende det videre i systemet.

Alleos nok engang
Alleos er et kommunikationsforum for hele Alternativets medlemmer og også adgangen til forum Alternativet dialog. Ideen er at alle medlemmer af partiet skal gå ind og oprette deres egen profil og alt kommunikation skal foregå indenfor dette forum. Det giver også mulighed for at finde ud af folks kompetencer og interesser Der er et link til siden og det opfordres hermed til at man opretter sin profil og bruge dette spændende forum https://alleos.alternativet.dk/#!/

Medlemssituationen
Vi får stadigvæk en lind strøm af nye indmeldelser til vores lokalafdeling. Velkommen til jer og vi glæder os til at se jer. Særligt i Lemvig Kommune er der kommet mange medlemmer, så basen i Lemvig er ved at være god.

Å-huset på havnen
Er der nogle som en gang imellem kunne sætte lidt liv i vort dejlige hus på havnen eller ved hvornår der sker noget på havnen, med lidt aktivitet, så kontakt mig på LemvigStruerAlternativetmedlemsansvarlig@godmail.dk

Til kalenderen
14. september og 21. november er der medlemsmøder.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen for lokalafdelingen Lemvig Struer
John Søndergaard

P.S Ønsker du ikke længere at modtage post fra afdelingen meddel det venligst til mig. Ændrer du E-mailadresse meddeles det også til mig og på forhånd tak