Medlemsbrev nr.1/19

Kære medlem af Alternativets lokalkreds i Frederikshavn.

Som du sikkert allerede har hørt mistede vi, efter forholdsvis kort tids sygdom, vores formand Ole Jonsson den 31.12.2018. Det var og er et stort tab, først og fremmest for Oles familie, men også for Alternativets lokalkreds i Frederikshavn. Ole var spidskandidat til kommunalvalget 2017, hvor han ydede et stor indsats under valgkampen. Vi kom ikke ind i byrådet, men vores valgforbund med Enhedslisten gjorde, at vores stemmer ikke gik til spilde. Uanset om du ellers synes om Enhedslistens politik på landsplan, eller bare generelt om ”rød blok”, er vi overbeviste om, at Ida Skov, der bl.a med vores stemmer sidder i Frederikshavns byråd nu, står for mange holdninger, som vi i Alternativet deler. Først og fremmest arbejdet for miljøet, bæredygtig udvikling samt de sociale områder, børnenes, de unges og seniorenes vilkår. Ida Skov er loyal over for det løfte hun gav os på valgaftenen, nemlig at inddrage os på informations- og beslutningsniveau, så vi har ikke mistet indflydelse. Ida er lydhør over for vores holdninger. Vi har indtil videre samarbejdet om påklagen vedrørende manglende miljøgodkendelse for den maritime skrotningsvirksomhed MARS, som vil etablere sig på det nye havneområde. Desuden samarbejder vi tæt omkring arbejdet for en fornuftigere prioritering af midler inden for skole- og socialområdet.

Kort om MARS : Alternativet er ikke på nogen måde imod etablering af firmaet i Frederikshavn. Vi tror på, at virksomheden kan skabe vækst og ikke mindst arbejdspladser i Frederikshavn. Vi er glade for, at Frederikshavn i fremtiden vil være hjemstedt for et af verdens største maritime recykling virksomheder. Vi er dog uforstående over for kommunens manglende vilje til at foretage en miljøgodkendelse, efter den europæiske standart, også kendt som VVM. Der er dog givet en noget mindre omfattende lokal miljøgodkendelse. Vi mener, at det er i borgernes og MARSs bedste interesse, at forholdene er i orden.

Lokalkredsens situation nu i starten af 2019:

Efter tabet af Ole, blev jeg konstitueret formand. Ved det kommende årsmøde (generalforsamling) vil 2 af bestyrelsesmedlemmerne ikke genopstille. Et andet medlem er af familiære grunde flyttet sydpå i landet.

Vi har derfor behov for nye kræfter, således at Alternativets arbejde i Frederikshavn kan fortsætte. Vi har brug for DIG J

I forlængelse af Alternativets landspolitik, står vi bl.a. for:

 • grøn og bæredygtig omstilling
 • udvikling af grønne erhvervstiltag
 • en mere fornuftig anvendelse af skattemidlerne på det offentlige område, (bl.a. gennem en prioritering af de såkaldte ”varme hænder” i forhold til antallet af administrative stillinger, som ikke nødvendigvis gavner borgerne)
 • udvikling af et spændende og mangfoldig idræts og kulturliv.
 • vi er optaget af integrationsopgaven, der skal sikre et harmonisk samliv bland kommunens beboere.

Det er jo som bekendt valgår, og der er opgaver i forbindelse med det, der skal løses.

Vi beder dig overveje følgende muligheder .

 • Du kan bakke op omkring arrangementer, som vi søsætter. (senest besøg på bølgekraftvirksomheden Crestwing)
 • Du kan bakke møde op til årsmødet, som afholdes på endnu ikke fastlagt tidspunkt i april.
 • Du kunne evt. stille op til en af de ledige bestyrelsesposter.
 • Du kan melde dig som hjælpende hånd i forbindelse med valgtiltag. (ophængning af plakater mm.)
 • Du kan ”like” vores Facebookgruppe Redirecting...
 • dele opslag.

Vi er klar over, at en del medlemmer kun har overskud til at støtte arbejdet udelukkende ved et medlemskab – hvilket vi også er glade for.

MEN – selvom vi lever i en tid, hvor mange mennesker føler, at de ikke har overskud for frivilligt arbejde, har Alternativet i Frederikshavn brug for dig, hvis arbejdet skal fortsættes. På hvilket plan du engagerer dig er selvsagt 100% op til dig, og Alternativet er som udgangspunkt og som skrevet før superglad for dit medlemskab!

Du er velkommen til at ringe (21768149) eller skrive til frederikshavn@alternativet.dk

eller tilkendegive, at jeg må kontakte dig telefonisk, for at få en snak om hvordan du kunne blive en del af arbejdet.

Venlig hilsen

Mark Jewkes

Konstitueret formand

Alternativet i Frederikshavn.