Medlemsaften og ekstraordinær generalforsamling

Kære medlem af Alternativet Syddjurs
Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 holder vi medlemsaften i Byens Hus , Ebeltoftvej 7, Mørke.
Vi får besøg af Alternativets politiske leder, Josephine Fock til en samtale om partiet, visionerne og tiden frem mod næste kommunalvalg.
Derudover holder vi ekstraordinær generalforsamling med det formål at genbesætte bestyrelsen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Eventuelt

På vegne af bestyrelsen Kenneth Degnbol