Medieforhandlinger - Hvad vil vi?

Jeg er ikke helt klar over hvad status er på medieforhandlingerne. De er blevet udskudt flere gange, men her kommer nogle af mine ønsker.

I alt er der 132,3 mio. kr. at forhandle om.

TV 2 Regionalerne

TV2/ Lorry, TV SYD, TV 2/NORD, TV 2/Bornholm, TV ØST, TV 2/ØSTJYLLAND, TV MIDTVEST og TV 2/FYN.

TV 2 Regionalerne skal understøttes, så de kan blive til rigtige tv-kanaler. De får hver lidt over 66 mio. kr til at producere lokale nyheder samt lokale udsendelser. Det er ikke meget til en tv-kanal der har mulighed for at sende 24 timer i døgnet.

Jeg vil foreslå en fællespulje til de otte regioner på 100 mio. kr. om året. Jeg tænker ikke at der skal være en masse regler for hvordan de skal bruge puljen, da jeg ikke ønsker at de skal være politisk styret. Beløbet svarer til sølle 273.972 kr. pr. dag, hvilket ikke er særligt meget set i forhold til at der skal produceres tv-programmer.

En af de få regler vil være at indhold skal produceres til TV 2 Regionerne. Det må både være indhold der bliver produceres af eksterne producenter eller af TV 2 Regionerne selv. Men der vil ikke være en regel for, hvor meget der skal indkøbes af eksterne producenter.

Der skal også være en regel om, at der skal produceres mindst en times tv om dagen der vises i tidsrummet 20 til 22.

Derudover vil jeg indfører en regel om at lokale produktioner, udover nyhedsudsendelserne, automatisk vil blive en del af de programmer der kan vises på alle regionerne. Hvis TV SYD producerer et program, skal TV 2 Lorry betale for at vise det som det er i dag. Fremover skal de lokale produktioner være frie for de andre regionale kanaler.

Jeg ser de 100 mio. kr. som det idelle beløb. Jeg forestiller mig en start på 50 eller 60 mio. kr., med en aftale om at beløbet hæves til 100 mio. fra 2025.

Opsplitning af TV 2 Lorry

Der har været en del tale om en mulig opsplitning af TV 2 Lorry, så der vil være flere regionale kanaler i hovedstaden. Lavpraktisk vil det være smart, da fx. Nordsjælland vil få lokale nyheder hver aften.

Jeg er dog ikke sikker på at en opsplitning er den gode løsning. Den store fordel ved Lorry er at de er gode til at tænke hele sendeområdet sammen. Det er relevant når de skriver om overløb fra kloaker i Gladsaxe, der ender i de Københavnske søer eller dumpning af slam fra København i Køge bugt. Deler vi TV 2 Lorry op i flere mindre selvstændige kanaler, vil vi midste sammenhænget.

Mit forslag er at vi udvider TV 2 Lorry, så de fx. vil sende tre eller fire regionale udsendelser hver aften. Det vil sige at de vil udsende TV 2 Lorry Nordsjælland, TV 2 Lorry København og så videre. Her vil der blive sendt dagens vigtigste nyheder fra kommunerne i området samt det samlede sendeområde. TV 2 Lorry Nordsjælland vil fx. kunne have tre lokale indslag fra Nordsjælland, et fra omegnen samt et indslag fra København, hvis det er det der giver mening for Nordsjælland. Aftenens magasinprogram vil være fælles for hele sendeområdet.

Det vil kræve en udvidet redaktion og det vil også kræve at der er redaktioner der kan arbejde lokalt i sendeområdet. Det vil derfor kræve flere midler. Derudover vil det selvfølgeligt også kræve ekstra midler til at udsende de ekstra tv-kanaler.

Jeg tør ikke gætte på hvad det vil koste, men jeg er sikker på at det vil være billigere end at give lidt over 66 mio. kr. til tre eller fire separate regionale kanaler, som hvis TV 2 Lorry splittes op.

Af de otte regionale kanaler, har TV 2 Lorry altid været presset på økonomien. Det er den af kanalerne der skal dække flest kommuner og flest borgere. TV 2 Lorry dækker 2 mio. borgere, svarende til 1/3 af alle danskerne. Derfor vil jeg foreslå at der, udover midler til at producere lokale vinduer, også bliver lavet en pulje til at producere lokale programmer. Den kunne være på 10 mio. kroner om året. De lokale produktioner vil indgå i den samlede sendeflade for alle otte regionale kanaler som beskrevet ovenover.

Mere til historien:

Podcast Puljen

I stedet for DAB radio til unge, ønsker jeg at der skal oprettes en pulje til podcasts. I starten vil puljen ikke være særligt stor, men når aftalerne om Radio LOUD samt Radio4 udløber, skal der gå flere midler til podcast puljen.

Jeg forestiller mig at vi vil starte med et beløb på mellem 10 og 20 mio. kr.

Podcasts der produceres for disse midler skal være frit tilgængelige og jeg forestiller mig også, at der vil være en platform for distribution af disse podcasts. Det kunne fx. være DR der blev pålagt at drive denne platform. Jeg tænker at det vil ikke vil koste dem særligt meget, da de allerede har en platform samt aftaler der sikre stabilitet samt høj trafik. Jeg tænker ikke platformen som et promoveringsplatform, men alene som en distributionsplatform. Det vil sige selve podcast feedet samt selve podcast filerne.

Der vil være to modeller for fordeling af midlerne. Den ene vil være direkte støtte til produktionen og den anden vil være fordeling på lyttertal. Jeg kan se både fordele og ulemper ved modellen om lyttertal. Hvis den bruges, skal der være nogle trappetrin, hvor indtjeningen pr. lytter falder med antallet af lyttere og der kan også være et loft over den mulige indtjening. Hovedindtægten vil være på de første lyttere og resten vil være glasur på kagen. Indtjeningen pr. lytter vil også være variabel, da den samlede pulje har en begrænset størrelse.

Jeg forestiller mig en kombination af de to modeller, hvor første del af puljen vil være øremærket til at komme igang og den anden del af puljen vil blive fordelt på lyttertal.

Podcast Puljen vil ikke være åben for medier eller selskaber der er ejet af medier. Der kan også være andre, der ikke kan få adgang til podcast midlerne.

3 Likes

Hej Martin,

Dejligt med et oplæg til en politisk debat.

Jeg vil starte med mit eget ønske for danske statsfinansierede medier - at de først og fremmest er stærke, uafhængige og kritiske institutioner, hvis fornemste opgave er, at formidle saglige og væsentlige emner på en tilgængelig måde, og at de altid er yderst kritiske og vagtsomme overfor dem der håndterer politisk, økonomisk og kreativ magt.

Derudover tænker jeg, at de digitale muligheder gør det muligt, at tænke både DR og TV2 helt anderledes. Det kræver ikke meget udstyr og kapital, at kunne ramme en stor del af den danske befolkning. Så den kæmpestore mastodont som hedder Danmarks Radio har måske set sin tid - alene navnet signalerer jo en fuldstændig anakronisme - og det er jo ikke radio, som er fremtiden. Det er streaming og podcast der er den nærmeste fremtid, og lidt længere ude venter helt andre og mere individualiserede medieplatforme.

Hvordan DR bevarer en sammenhængskraftsskabende funktion i fremtiden, bør DR allerede nu begynde at tænke over.

Jeg syntes det er nogle gode og fornuftige forslag, du kommer med her. Jeg kan især godt lide ideen med podcast - da det giver mulighed for flere uafhængige medier - som kan være kritiske, og som nævnt er både nutid og nærmeste fremtid digital.

1 Like

Hvad har TV2-regionerne af økonomi i dag? Lyder som en god idé at dækningen af Region Sjælland styrkes.

Som pro-EU-parti bør vi vel også gå ind for at EU-dækningen styrkes.

Yderligere: Kunstens verden (musik, sang, teater, forfattere, kunsthåndværk mv) bør - ligesom sporten - have sin egen nyhedsblok i TV-avisen (21:30’eren)

Hej Peter,

Jeg syntes personligt, det ville være skønt, hvis dækningen af EU blev styrket, men jeg syntes ikke det harmonerer så godt, med et ønske om uafhængige medier, hvis mit personlige ønske om et bestemt emne, blev til politiske krav fra et parti til medierne.

Når mediepolitik f.eks bliver til ønsker om mere rock i radioen, får vi det cirkus, hvor DR igen og igen hiver P6 og P8 frem som lukningstruet, hvorefter forskræmte politikere iler til med nødhjælp. I stedet for, at lade DR håndtere sit programudbud.

Jeg tænker, vi skal være meget opmærksom på de grænser, for vi ser jo journalister få hidsige opkald fra politiske medierådgivere, og vi har set en talekanal blive lukket via kreativ udbudsudformning - fordi det er blevet mere naturligt for politikere, at blande sig i indholdet.

@Jan_Kristoffersen

Danmarks Radio skiftede navn til DR tilbage i 2004. Det er altså et stykke tid siden at Radio har været en del af det officielle navn. Det skete i forbindelse med en større ændring, hvor DR gik mere digitalt. Logoet blev blandt andet ændret, så det passede bedre ind til flere forskellige digitale platforme.

Grunden til at jeg foreslår en podcast pulje er netop, at det er et område som DR har kastet sig over. DR har været på podcast-mediet i mange år, men før i tiden var det kun deres radioudsendelser. I dag producerer DR direkte til podcast-mediet. Det har presset mange små producenter.

Jeg ønsker ikke at begrænse DRs muligheder. Derfor vil jeg hellere ind og støtte op om små podcastere og medier.

@peterkjaerhansen Hver TV 2 region har 66 mio. kr. om året. Derudover kan de have indtægter fra sponsorer, men det er meget begrænset.

Jeg er lidt i tvivl om hvad du mener med “Region Sjælland”. TV 2 Lorry dækker 34 kommuner, hvoraf fem er i Region Sjælland. De sidste 12 kommuner i Region Sjælland dækkes af TV 2 Øst.

TV 2 Øst har nogenlunde samme vilkår som de andre regionale kanaler. Til sammenligning dækker TV 2 Fyn 10 kommuner og TV Syd dækker 15. Jeg tænker umiddelbart at TV 2 Øst er sammenlignelig med de andre.

Mit forslag vil dog give bedre dækning af alle kommuner i Lorrys sendeområde og dermed også de fem kommuner, der er i Region Sjælland.

I alt er der 132,3 mio. kr. at forhandle om. Pålægger vi DR yderligere opgaver, skal der også følge midler med. Det mener jeg ikke at tiden er til. Helt generelt har jeg det som Jan, da jeg mener at der skal være mindst mulig politisk indblanding i DR.

For mig er det langt vigtigere at få gjort TV 2 Regionalerne til rigtige tv-kanaler samt styrket TV 2 Lorry. Og dernæst at sikre en Podcast Pulje, der skal vokse når Radio LOUD sendetilladelsen udløber. Det var en klar fejl at lave en DAB-kanal. Radio4, der tidligere var Radio 24syv, er en FM-kanal og det giver lidt mere mening. Men her tænker jeg også, at det måske kunne give mere mening at lave udbud på programmer, der kan blive produceret af kommercielle radiokanaler samt udkomme som (gratis) Podcast. Det vigtige lige nu er at få startet Podcast Puljen op. Når sendetilladelserne for Radio4 samt Radio LOUD udløber, ser jeg gerne to puljer. En Podcast Pulje og en programpulje til kommercielle radiokanaler.

Lige nu handler det dog kun om de 132,3 mio. kr.