Meddellelse vedr. udsættelse fra HB

Poul Brandrup 10.33 (for 29 minutter siden)

til Alternativet, Alternativet, Alternativet, mig, Storkreds, Alternativet, Alternativet, Alternativet, Alternativet

Kære storkredse;

Det er særlige tider og regeringens udmeldinger vedrørende forsamlinger har gjort det nødvendigt, at vi kommer med følgende udmelding omkring de års- og opstillingsmøder, som ifølge vores vedtægter skal afholdes i marts måned.

Vi anser situationen for ekstraordinær og sammenlignelig med force majeure, og vi anbefaler derfor, at storkredsbestyrelser melder følgende ud:

  1. Års- og opstillingsmøder udskydes og afholdes snarest muligt efter at regeringen har meldt ud, at det er forsvarligt at mødes i offentlige forsamlinger.

  2. De eksisterende storkredsbestyrelser konstituerer sig som forretningsbestyrelser, og har alene til opgave at varetage almindelig forretningsførelse frem til det næste årsmøde i storkredsen. Forretningsbestyrelsen kan selv vurdere om, årsmøde skal kombineres med opstillingsmøde, eller om opstillingsmøde varetages af ny bestyrelse.

  3. Indsendte opstillingsgrundlag der er indsendt rettidigt i forhold til udmeldte frister er gældende frem til afholdelse af næste års- og opstillingsmøder, og der åbnes i den situation ikke op for nye opstillingsgrundlag.

  4. Politiske kandidater valgt på opstillingsmøder i 2019, anses som værende kandidater for Alternativet frem til afholdelse af de nu udskudte opstillingsmøder, hvis ikke det er imod kandidatens vilje.

HB vil følge op på denne mail med yderligere anbefalinger så snart vi har et overblik over situationen som giver os mulighed derfor.

På vegne af HB

3 Synes om