Materialer til Års- og opstillingsmøde

Stormøde i Alternativet

Vi afholder samlet årsmøde og opstillingsmøde for Alternativet Nordjylland, samt års og opstillingsmøder for lokalkredsene Vendsyssel, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, og Mariagerfjord. De sidste tre søger medlemmernes opbakning til at slå sig sammen som Alternativet Himmerland. Rent praktisk vil man nedlægge Mariagerfjord og Vesthimmerland, og omdøbe Rebild til Himmerland, og udvide den geografiske dækning i vedtægterne. Dette gøres for at samle kræfterne.

Mødet afholdes på Medborgerhuset i Aalborg i mødelokale 2. Adressen er Rendsburggade 2, 9000 Aalborg. Lokalet er på 1. sal, op ad trappen i overdækket atrium over for bibliotekets hovedindgang. Der er elevator i stueetagen.

Det er fra kl. 13 til 17 lørdag den 9. april. Der vil være kaffe, the, kage, og øl eller sodavand. Hvis der er stemning for det, arrangerer vi fællesspisning bagefter, dog for egen regning.

Alle afstemninger er digitale, så du kan også stemme hjemmefra. Al deltagelse i afstemning kræver tilmelding til begivenhed, også ved fysisk fremmøde. Du tilmelder dig her.

Program:

12.50-13.00 - Tjek ind

13:00-13:10 - Velkomst og gennemgang af program

13:10-14:30 - Årsmøde

14:30-15:00 - Pause

15:00-15:45 - Lokalkredsenes års- og opstilingsmøder

15:45-16:00 - Pause

16:00-17:00 - Opstillingsmøde


Dagsorden for årsmøde:
 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Link til regnskab

 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum.

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne (Ingen indkomne forslag)

 7. Valg til forperson (Kandidat: Jens Harder Larsen)

 8. Valg til bestyrelsen (Kandidater: Gustav Sieg Sørensen(suppleant), resten findes på mødet)

 9. Valg af revisor (Findes på mødet)

 10. Eventuelt


Dagsorden for lokalkreds Vendsyssel og Aalborg:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne

 6. Valg af forperson (kandidat for Aalborg: Jens Harder)

 7. Valg til bestyrelsen (Ingen endnu. Findes på mødet)

 8. Valg af revisor (er)

 9. Valg af byrådskandidater (Ikke nødvendigt,da der ikke er valg før 2025. Findes eventuelt på mødet)

 10. Eventuelt


Dagsorden for lokalkredsene Mariagerfjord, Vesthimmerland, og Rebild:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afstemning om nedlæggelse af Mariagerfjord og Vesthimmerland
 4. Afstemning om nye vedtægter og navneskift af Rebild lokalkreds.
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af byrådskandidater (Ikke nødvendigt,da der ikke er valg før 2025. Findes eventuelt på mødet)
 7. Eventuelt

Dagsorden for storkredsens opstillingsmøde:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af delegeret til hovedbestyrelsen (Kandidat: Gustav Sieg Sørensen, suppleant findes på mødet)
 4. Valg til Dialogrådet (ingen kandidater, ikke nødvendig, findes eventuelt på mødet)
 5. Valg til Politisk Forum (Kandidat: Gustav Sieg Sørensen)
 6. Valg af folketingskandidater (Aspiranter: Joachim Kjeldsen, Mark Andrew Jewkes, Liselotte Jakobe Lundgaard, Jef Seistrup, Jens Harder, og Mikkel Høj Bagger Larsson)
 7. Valg af regionsrådskandidater: (Aspiranter: Gustav Sieg Sørensen, Liselotte Jakobe Lundgaard, Jens Harder, og Mikkel Høj Bagger Larsson).

Vi håber at se så mange af jer som muligt

Grøn hilsen,

Bestyrelsen i Alternativet Nordjylland