Materiale til Landsmøde 2021

LANDSMØDE_HEADER

Kære medlem og forhåbentligt landsmødedeltager

Hermed får du materialerne til et landsmøde der endnu engang vil være en hybrid med få fysiske deltagere og flere digitale. Vi har forsøgt at gøre programmet så dynamisk det er os muligt og særligt lørdag vil være en anderledes og for os digitalt nytænkende måde at mødes på – så vi appellerer endnu engang til at du har tålmodighed med os bag skærmen. Vi har taget ved lære af tidligere udfordringer og har forsøgt at tilpasse det både teknisk og i måden programmet er organiseret på.

Landsmødet løber over to dage:

  • Lørdag d. 15. maj fra kl. 10.00-18.00 med efterfølgende Zoom-fest i forskellige digitale rum

  • Søndag d. 16. maj fra kl. 10.00-16.05 med efterfølgende mulighed for at blive på zoom en time til ’landsmødedebriefing’

Husk at melde dig til Landsmødet på AlleOs. Du kan tilmelde dig helt frem til lørdag d. 15. maj kl. 9:00, hvorefter linket til Zoom vil blive sendt ud til alle tilmeldte kort tid derefter.

Da det ser ud som om, vi kun må være 50 forsamlet på Christiansborg har Hovedbestyrelsen vedtaget at det i første omgang bliver sekretariatets personale, hovedbestyrelsesmedlemmer, 5 fra POFO, forpersonskabet fra Alternativets Unge samt opstillede kandidater. Herefter tilbydes overskydende pladser til storkredsene, der selv beslutter hvem de tildeler pladserne til.

Dag 1 vil stå i Kommunal- og regionalvalgets tegn – det kan du læse mere om herunder - og dag 2 vil som sædvanligt være dagen, hvor vi opdaterer vores vedtægter, behandler indkomne forslag samt vælger til poster i Hovedbestyrelse og Vedtægtsudvalg. Se de opstillede til HB’s kandidatvideoer her og læs opstillingsgrundlagene til HB og Vedtægtsudvalget i kandidathæftet her.

På Dag 2 holder gruppen der har arbejdet med Alternativets Børne- og familiepolitik et oplæg om den familiepolitiske vision samt de områder de aktuelt arbejder med. Du kan læse mere om dette her.

Dag 1 KVRV21 - Baggrund

Å er den grønne dagsorden, som vi brænder for, og den er mere aktuel end nogensinde! Men vi kan kun lykkes, hvis vi genopliver gejsten og fællesskabet - hvis vi samarbejder, sætter fælles retning, koordinerer, deler viden og prioriterer i fællesskab. KVRV21 giver os et fælles projekt at samles om – i HB, politisk ledelse, sekretariatet, storkredse, kommuneforeninger, lokale netværk, og ikke mindst i ÅU. Et fælles projekt, hvor vi kanaliserer alle ressourcer, alt vores gejst, idékraft og engagement – som ikke er bundet og absolut nødvendige til andre ting - ind i aktiviteter med det ene formål at genskabe troen på Alternativet og vores projekt blandt medlemmerne, de frivillige og - ikke mindst - i offentligheden!

Formålet med at gøre KVRV21 til Landsmødets hovedtema er at få alt det gode arbejde der gøres frem i lyset, fokusere på det stærke fællesskab samt anerkende og støtte op om de mange alternativister, som stiller op som kandidater, og skabe gejst hos alle de øvrige ildsjæle i kampagnearbejdet. Vi skal styrke oplevelsen af, at vi løfter sammen og arbejde på, at det politiske fokus står krystalklart i offentligheden. Det skal være sjovt og festligt at være med og vi skal turde tage ny politisk kultur tilbage som det der definerer vores måde at skabe forandring på.

Nøgleordene er gejst og glæde, energi, motivation, samarbejde, lokal frisættelse, vidensdeling, og trivsel og vi skal være tydelige om vores succeskriterier.

Det politiske fokus skal stå stærkt, både internt i Å og i offentligheden. Grundlaget er målsætningen fra sommergruppemødet 2020, “Den bæredygtige frihedsfortælling” vedtaget på Landsmødet 2020 og strategiudvalgets målskive, som skærer valgoplægget til, skaber yderligere fokus og en overskrift for kampagnen.

Velkommen til Landsmøde 2021 – Du finder alle materialer i oversigten nedenfor eller på AlleOs her. Programmet finder du på AlleOs her. Onsdag d. 12. maj vil vi lægge et uddybende program ind for dag 1 således, at du har mulighed for at se, hvad de enkelte programpunkter handler om.

Materiale til Landsmødet

Send en videohilsen til Landsmødet

I de korte pauser under afviklingen af Landsmødet, vil vi meget gerne afspille en videohilsen fra dig. Det eneste du skal gøre er at optage en videohilsen på din mobiltelefon.

Præsenter dig selv, fortæl hvor i landet du bor og fortæl os om, hvad der sker af spændende ting i din kommune eller nærområde. Du er også velkommen til at fortælle hvad du selv arbejder med. Hvorfor er der brug for Alternativet hos dig?

Din videohilsen må vare op til et minut, da pauserne ofte er korte. Det er vigtigt at du optager din videohilsen i liggende format, så der ikke kommer store sorte rammer i siderne. Vær også opmærksom på lydens kvalitet i din video.

Upload din videohilsen til WeTransfer (https://wetransfer.com/) og send linket til Martin Kjærulff på webside@gmail.com.

Og bare rolig, der bliver også tid til at tale sammen på Zoom. Videohilsner er kun for at udnytte tiden bedre i de korte pauser, hvor vi ikke kan nå at åbne for samtaler i Zoom.

Grønne hilsener
Hovedbestyrelsen

2 Likes

Rigtig godt landsmøde til alle, jeg er desværre forhindret

2 Likes

Husk at du kan sende en videohilsen - og være lidt med alligevel :slight_smile:

1 Like