Materiale til årsmødet 24. marts 2019

Kære medlem

Hermed fremsender vi materialet til lokalforeningens årsmøde, der afholdes

24. marts 2019 kl. 14.00-16.30 i partilokalet, Vesterbro 57

Dagsordenen kan læses nederst i dokumentet.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på årsmødet.

Der er indkommet opstillingsgrundlag fra følgende personer:

 • Anne Guldborg Pedersen - bestyrelsesmedlem
 • Anne-Marie Gertsen - bestyrelsesmedlem
 • Christian Gade Bjerrum - bestyrelsesmedlem

Disse opstillingsgrundlag kan findes HER:

Desuden har Jeanette Dahl (bestyrelsesmedlem) og Trevor Wright (suppleant) erklæret sig villige til at genopstille.

Bestyrelsen vil på årsmødet foreslå at der gives mulighed for at opstille til de ledige poster på selve mødet. Det vil ligeledes blive foreslået, at man vælger en model, hvor bestyrelsen selv konstituerer sig, og at der således ikke vil være valg af forperson på årsmødet.

DU må gerne overveje endnu engang, om du ikke har lyst til at være en del af vores bestyrelse i det kommende år!

Dagsordenen for årsmødet:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Valg til bestyrelsen

 6. Valg af revisor

 7. Genopstilling af kandidat(er) til kommunalvalg

 8. Eventuelt

Vi håber at se rigtig mange medlemmer til årsmødet :green_heart: