Materiale til års- og opstillingsmødet 19. marts 2020

Kære medlem

Som tidligere meddelt afholdes der ordinært års- og opstillingsmøde i Alternativet Aalborg

torsdag, den 19. marts 2020 kl. 19.30-21.30 mødelokale 1, Medborgerhuset,
Rendsburggade 2, Aalborg (1. sal, over byrådsdelen af Medborgerhuset)

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Bestyrelsens beretning

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Valg til bestyrelsen, herunder indstilling om mulighed for opstilling på selve årsmødet

  6. Valg af revisor

  7. Opstilling af kandidat til kommunalvalg

  8. Eventuelt

Dagsordenspunktet “Behandling af forslag fra medlemmerne” udgår, da der ikke er modtaget forslag. Dagsordenspunktet “Valg af forperson” udgår, da ingen særskilt har meldt sig som kandidat til denne post. Forpersonposten vil derfor blive besat ved en intern konstituering i den nyvalgte bestyrelse.

De modtagne opstillingsgrundlag findes nedenfor.

Bestyrelsen vil anbefale årsmødet at tillade opstilling til bestyrelsesposter på selve mødet, af hensyn til behovet for et større antal kandidater…

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer og minder om at tilmelding bedes foretaget her:

Kærlig hilsen
Bestyrelsen

JH2020.pdf (65.4 KB) - Jens Harder
ML2020.pdf (427.6 KB) - Mikkel Larsson
JD2020.pdf (39.7 KB) - Jeanette Dahl
AMG2020.pdf (44.8 KB) - Anne-Marie Gertsen
AGP2020.pdf (35.6 KB) - Anne Guldborg Pedersen
ADH2020.pdf (42.5 KB) - Anne-Dorrit Harris (KV21)