Materiale og dagsorden for opstillingsmøde i morgen

Hej igen

Hermed dagsorden og materiale til opstillingsmødet i morgen:

HUSK TILMELDING

  1. Valg af referent og ordstyrer
  2. Motivation fra kandidataspiranter
  3. Spørgsmål til kandidataspiranter
  4. Valg af kandidater
  5. Afstemning om ny rækkefølge
  6. Resultat af afstemninger
  7. Eventuelt

Indsendt materiale:

Aspirant Theresa Scavenius opstillingsgrundlag

Grøn hilsen

Storkredsbestyrelsen, Alternativet Nordjylland